Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de media.

  • De PO-Raad komt uitgebreid aan het woord in een tweeluik van KRO-NCRV De Monitor over de slechte staat van schoolgebouwen. ‘De overdracht van het buitenonderhoud van gemeente naar schoolbestuur in 2015 is zelden gepaard gegaan met overdracht van middelen bij achterstallig onderhoud.’

  • Volgens RTLZ  zijn er steeds meer bedrijven die eindtoetstrainingen en bijlessen aanbieden voor leerlingen op de basisschool.

  • In diverse kranten roept Rinda den Besten het kabinet op geld vrij te maken om scholen met veel asielzoekersleerlingen te compenseren. ,,Het is belangrijk dat kinderen die nog geen Nederlands praten en vaak ook zijn getraumatiseerd, intensief worden begeleid op hun basisschool. Niet alleen voor de kinderen en hun ouders, maar voor de hele maatschappij.''

  • Het afgelopen schooljaar stonden drie keer zoveel vacatures voor leraren online als in het schooljaar 2014/2015. Op de meeste vacatures krijgen scholen niet meer dan vijf reacties. Het aantal vacatures dat na drie maanden nog altijd niet vervuld was, steeg in een jaar tijd van dertien naar twintig procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over het lerarentekort die minister Slob (Onderwijs) vandaag naar de Kamer stuurde.

  • Geen enkel kind mag uitgesloten worden van schoolreisjes, kopt RTL Nieuws. Ze doelt daarmee op de nieuwe richtlijn die schoolbesturen donderdag op de ALV van de PO-Raad met elkaar hebben vastgesteld. 

  • Trouw schrijft dat schoolbesturen de eindtoets in ere wil herstellen en dat de eindtoets zwaarder moet wegen bij het schooladvies. Dat is niet juist. De PO-Raad pleit ervoor om de toets op korte termijn onderdeel te maken van het schooladvies. Uiteindelijk moet de eindtoets een doorstroomtoets worden om te komen tot een meer flexibele overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

  • Diverse scholen zetten eventmanagers in om de werkdruk voor leraren te verminderen, berichten diverse media. Dit laat zien dat scholen zelf met hun teams kiezen hoe ze het werkdrukgeld inzetten.

  • Wat gebeurt er met het geld dat de overheid uittrekt voor basisschoolleerlingen? Daar was ouder Marije van den Berg ook wel nieuwsgierig naar. Samen met de schooldirecteur van de Lucas van Leydenschool en een aantal andere geïnteresseerden werd gestart met het project ‘Geldstromen door de school’ schrijft de Volkskrant. Al snel werd duidelijk dat het bekostigingssysteem van het primair onderwijs nogal ingewikkeld in elkaar zit.

Pagina's