Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de media.

  • In een interview met Kennisnet vertelt Simone Walvisch over het belang van Ict in het onderwijs en welke rol de PO-Raad daarbij heeft. ,,In 2020 zal iedere school op een eigen manier omgaan met digitalisering. Elke school zal eigen keuzes maken en een eigen koers varen en dat is goed. Het onderwijs moet absoluut zo divers blijven als het nu is.''

  • ‘De Stichting Katholiek Onderwijs Breda (INOS) heeft gisteren de Code Goed Bestuur INOS ten doop gehouden.’ Dat meldt regionaal dagblad BN De Stem op 9 januari 2015. De krant meldt dat de code door de landelijke branchevereniging in het primair onderwijs (PO-Raad) is opgesteld.

  • Met onafhankelijk toezicht op het gebruik en beheer van leerlinggegevens, het pseudonimiseren van deze gegevens en voorbeeldcontracten die scholen met uitgevers kunnen sluiten, kan de privacy van...

  • ,,De inspectie stelt dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt,'' zegt een woordvoerster van de PO-Raad in het Algemeen Dagblad van 12 december. ,,Zelfs onder druk van ouders." 

  • "De overkoepelende raden voor primair en voortgezet onderwijs zijn 'voorzichtig positief'." Dat schrijft het Algemeen Dagblad op 11 december over passend onderwijs. In een vooruitblik op het debat in de Tweede Kamer over passend onderwijs heeft de krant onder andere aan de woordvoerder van de PO-Raad gevraagd naar de de voortgang van de invoering van deze wijziging.

  • „We moeten leerlingen alles meegeven voor de toekomst, 21ste-eeuwse vaardigheden bijbrengen en ze niet leren hoe het vijftig jaar geleden was.” De woordvoerder van de PO-Raad reageert op 27 november in het Dagblad van het Noorden op plannen in Finland om leerlingen niet meer te leren met een pen te schrijven.

  • Verschillende media waaronder dagblad Trouw besteden op 18 november aandacht aan de lijst van opinieblad Opzij met honderd Machtige Vrouwen uit 2014. De krant meldt dat PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten in de lijst op plaats 7 in de categorie 'Onderwijs en Wetenschap' staat. 

  • Jan Sijtsema van het christelijk basisonderwijs (CBO Fryslân) zegt in de Leeuwarder Courant van 20 november dat hoopt hij op een positieve uitkomst van de gesprekken tussen zijn belangenorganisatie de PO-Raad en de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs over de Wet werk en zekerheid. Sijtsema trok al eerder aan de bel over deze nieuwe wet. „De politieke wil ontbreekt om hier wat aan te doen”, zegt hij.

  • De woordvoerder van de PO-Raad reageert in het Brabants Dagblad van 5 november op de opstelling van minister Asscher op het limiet voor tijdelijke contracten voor leraren. Nu mogen scholen leraren drie jaar lang kortdurende contracten geven.

Pagina's