Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de media.

  • Verschillende regionale dagbladen, waaronder BN De Stem en De Gelderlander, melden op 31 oktober dat de PO-Raad basisscholen steunt in hun protest tegen de Wet werk en zekerheid. De basisscholen dreigen complete klassen naar huis te sturen. De scholen zeggen in de krant dat ze in problemen komen, omdat ze invalkrachten veel sneller in vaste dienst moeten nemen.

  • Dagblad de Volkskrant bericht maandag 20 oktober over de toename van het aantal vluchtelingenkinderen op basisscholen. In dat artikel wordt ook de PO-Raad genoemd. De krant schrijft dat het scholen veel moeite kost deze kinderen het onderwijs te bieden die zij nodig hebben, omdat lesmethoden zijn verouderd, scholen geld tekort komen en te weinig ervaring hebben deze leerlingen te onderwijzen.

  • Zaterdag 18 oktober brengt de NOS op haar website en in het achtuurjournaal het nieuws dat nog niet eerder zoveel scholen in een jaar zijn gesloten als afgelopen jaar. De voorzitter van de PO-Raad, Rinda den Besten, geeft duiding aan de cijfers van DUO en spreekt de verwachting uit dat de krimp de komende jaren nog wel door zal zetten en zich ook buiten de bekende krimpgebieden zal manifesteren.

  • De woordvoerder van de PO-Raad reageert op 9 oktober in dagblad Trouw dat programmeren geen verplicht vak op de basisschool moet worden. De PO-Raad vindt het belangrijk dat de leerlingen kennis kunnen maken met techniek en dat hun nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd, maar "laat scholen zelf bepalen of programmeren binnen hun curriculum past", aldus de woordvoerder in de krant.

  • Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, vertelt in RTL Nieuws (6 oktober 2014, 19.30 uur, RTL4) over de problemen voor scholen met de toestroom van asielkinderen. De scholen moeten zorg, gespecialiseerde hulp en goed onderwijs regelen voor de leerlingen, terwijl ze slecht heel kort van te voren weten dat er leerlingen komen en hoeveel leerlingen er komen. De nieuwrubriek laat ook mensen van basisschool de Verrekijker uit Katwijk aan het woord over hun zorgen.

  • De voorpagina van dagblad Trouw besteedt op zaterdag 4 oktober 2014 aandacht aan de overheveling van het buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen. Volgens Kenniscentrum ICSadviseurs schieten basisscholen daar tienduizend euro per jaar bij in. In het artikel komt een woordvoerder van de PO-Raad uitgebreid aan het woord.

  • De Volkskrant bericht op vrijdag 3 oktober 2014 over het rapport van de Onderwijsraad over de verhouding tussen de overheid en het onderwijs. De raad houdt het advies van de commissie-Dijsselbloem uit 2008 tegen het licht en concludeert dat de overheid zich nog altijd te veel bemoeit met het onderwijs en dat scholen daar last van hebben. 

  • De PO-Raad noemt in de gratis krant Metro van 1 oktober de verhoging van de tarieven voor het bekijken van films op school "onacceptabel". De tarieven zijn dit jaar bijna verdubbeld en dat vindt de woordvoerder van de PO-Raad fors. "Verschillende scholen hebben ons hierover benaderd. 

  • 80 procent van de 7500 basischolen heeft een slecht binnenklimaat. Dit heeft een negatief effect op de prestaties van de leerlingen op deze scholen. Dit zei Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op 30 september in de Bouwkeet van Bouwend Nederland in Den Haag. 

  • In dagblad Trouw van maandag 29 september, betoogt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, dat het aantal uren gymles niet bij wet verplicht zou moeten worden. De Tweede Kamer pleitte hier onlangs voor in een debat en overweegt hierover een motie in te dienen. Het zou voor het eerst zijn dat het aantal uren voor een schoolvak wettelijk wordt vastgelegd.

Pagina's