Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de media.

  • De PO-Raad is geen voorstander van landelijk beleid voor kinderen met diabetes op school. Dat schrijft het Nederlands Dagblad op 1 juli 2014. "De algemene lijn is dat scholen in overleg met de medezeggenschapsraden afspraken maken met ouders over de toediening van medicijnen.

  • De PO-Raad herkent de signalen dat er op dit moment veel leerlingen worden verwezen naar het speciaal onderwijs. Dat schrijft het Algemeen Dagblad op dinsdag 1 juli. "Het lijkt vooral in het voortgezet speciaal onderwijs voor te komen", aldus de woordvoerder van de PO-Raad in de krant.

  • "In de praktijk draait deze toets kleine scholen alleen maar de nek om", zegt Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad in dagblad Trouw. De krant schrijft op 30 juni in een artikel over de krimpaanpak van staatssecretaris Dekker, dat de fusietoets een doorn in het oog is van de PO-Raad en VO-raad. "Alleen alle administratieve rompslomp voor de aanvraag van een fusie kost al zo'n 30.000 euro. 

  • Scholen worden overstelpt met educatieve programma's, zegt woordvoerder Harm van Gerven in een artikel over sponsoring in het onderwijs in diverse regionale dagbladen, waaronder Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Turbantia en BN De Stem. „De meeste (lespakketten) zijn afkomstig van maatschappelijke organisaties, maar ook commerciële bedrijven bieden lespaketten aan", zegt Van Gerven.

  • Volgens voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad is de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs mede door de aanpak van de PO-Raad voor risicoscholen verbeterd. Dat schrijft dagblad Trouw in een artikel over de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. 

  • In een interview in het mei-nummer van het blad Beleid bestuur management & pedagogiek in de kinderopvang stelt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad voor om het hele stelsel van zorg en educatie voor kinderen fundamenteel te herzien. Ze nodigt rijk, gemeenten kinderopvang en jeugdzorg uit voor visionair overleg.

  • De PO-Raad ziet een verschuiving van de inzet van remedial teachers (rt'ers) in scholen naar extra steun in de klas van interne begeleiders (ib'ers). Dat zegt een woordvoerder van de PO-Raad in Dagblad Trouw van 11 juni. De woordvoerder reageert daarmee op het signaal van de Landelijke Beroepsvereniging Remadial Teachers (LBRT) dat steeds meer rt'ers worden wegbezuinigd. 

  • Op de voorpagina van Dagblad Trouw van 27 mei 2014 reageert Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op het essay van Edith Hooge over onderwijsbestuur. Hooge stelt dat scholen waar veel juffen in deeltijd werken, zorgen voor 'eenzijdig samengestelde teams van middelmatige leraren', aldus de krant. Den Besten wil niet direct zeggen dat het deeltijdwerk problematisch is.

  • In het actualiteitenprogramma Nieuwsuur (NOS-NTR, Nederland 2) van 26 mei 2014 reageert Wim Ludeke, algemeen bestuurslid PO-Raad, op de plannen van staatssecretaris Dekker met betrekking tot pesten.

  • "We voelen dat mensen in het veld toe zijn aan een doorbraak", zegt Simone Walvisch, vicevoorzitter PO-Raad in een interview met SLO Context PO van mei 2014." Iedereen is aan het nadenken over hoe scholen digitale leermiddelen kunnen benutten om aan elk kind recht te doen." Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. De PO-Raad probeert belemmeringen voor de sector weg te nemen, aldus het vakblad voor primair onderwijs van SLO.

Pagina's