Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de media.

 • In een interview in het mei-nummer van het blad Beleid bestuur management & pedagogiek in de kinderopvang stelt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad voor om het hele stelsel van zorg en educatie voor kinderen fundamenteel te herzien. Ze nodigt rijk, gemeenten kinderopvang en jeugdzorg uit voor visionair overleg.

 • De PO-Raad ziet een verschuiving van de inzet van remedial teachers (rt'ers) in scholen naar extra steun in de klas van interne begeleiders (ib'ers). Dat zegt een woordvoerder van de PO-Raad in Dagblad Trouw van 11 juni. De woordvoerder reageert daarmee op het signaal van de Landelijke Beroepsvereniging Remadial Teachers (LBRT) dat steeds meer rt'ers worden wegbezuinigd. 

 • Op de voorpagina van Dagblad Trouw van 27 mei 2014 reageert Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op het essay van Edith Hooge over onderwijsbestuur. Hooge stelt dat scholen waar veel juffen in deeltijd werken, zorgen voor 'eenzijdig samengestelde teams van middelmatige leraren', aldus de krant. Den Besten wil niet direct zeggen dat het deeltijdwerk problematisch is.

 • In het actualiteitenprogramma Nieuwsuur (NOS-NTR, Nederland 2) van 26 mei 2014 reageert Wim Ludeke, algemeen bestuurslid PO-Raad, op de plannen van staatssecretaris Dekker met betrekking tot pesten.

 • "We voelen dat mensen in het veld toe zijn aan een doorbraak", zegt Simone Walvisch, vicevoorzitter PO-Raad in een interview met SLO Context PO van mei 2014." Iedereen is aan het nadenken over hoe scholen digitale leermiddelen kunnen benutten om aan elk kind recht te doen." Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. De PO-Raad probeert belemmeringen voor de sector weg te nemen, aldus het vakblad voor primair onderwijs van SLO.

 • Het standpunt van de PO-Raad over het advies van de Onderwijsraad over de samenstelling van de huidige lesprogramma's ('Een eigentijds curriculum') staat op verschillende website en in een artikel in dagblad Trouw. De PO-Raad ondersteunt het advies van de Onderwijsraad op hoofdlijnen.

 • Herziening van het onderwijsstelsel is een gevoelig onderwerp, maar langzamerhand wordt het wel hoog tijd om een
  nieuwe visie te ontwikkelen voor de manier waarop het onderwijs is georganiseerd. Dat zegt Rinda den Besten, voorzitter
  van de PO-Raad in een interview in het april-nummer van Schoolfacilities.

 • Rinda den Besten pleit in een opinieartikel op de website van Binnenlands Bestuur voor een nieuw breed overleg over de bestuurlijke verhoudingen rond het onderwijs. De voorzitter van de PO-Raad verwijst daarmee naar het Schevenings Beraad van 20 jaar geleden waar het fundament van het huidige onderwijsstelsel werd gelegd.

 • In de nieuwsbrief van de Besturenraad van 10 april zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, dat het onderwijsstelsel herijkt moet worden. Want de sector "gaat harder dan Den Haag", maar de...

Pagina's