Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de media.

  • Het standpunt van de PO-Raad over het advies van de Onderwijsraad over de samenstelling van de huidige lesprogramma's ('Een eigentijds curriculum') staat op verschillende website en in een artikel in dagblad Trouw. De PO-Raad ondersteunt het advies van de Onderwijsraad op hoofdlijnen.

  • Herziening van het onderwijsstelsel is een gevoelig onderwerp, maar langzamerhand wordt het wel hoog tijd om een
    nieuwe visie te ontwikkelen voor de manier waarop het onderwijs is georganiseerd. Dat zegt Rinda den Besten, voorzitter
    van de PO-Raad in een interview in het april-nummer van Schoolfacilities.

  • Rinda den Besten pleit in een opinieartikel op de website van Binnenlands Bestuur voor een nieuw breed overleg over de bestuurlijke verhoudingen rond het onderwijs. De voorzitter van de PO-Raad verwijst daarmee naar het Schevenings Beraad van 20 jaar geleden waar het fundament van het huidige onderwijsstelsel werd gelegd.

  • In de nieuwsbrief van de Besturenraad van 10 april zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, dat het onderwijsstelsel herijkt moet worden. Want de sector "gaat harder dan Den Haag", maar de...

Pagina's