Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de media.

  • 'Arme en rijke kinderen zitten steeds minder vaak bij elkaar in de klas, en daar is wat aan te doen', schreef journalist Anja Vink deze week in De Correspondent. Rinda den Besten reageerde onder het stuk met haar visie op kansenongelijkheid in het onderwijs.

  • In een bericht dat gisteren in regionaal dagblad De Stentor verscheen, trekt de directeur van stichting Zorgeloos met diabetes naar school aan de bel vanwege scholen die huiverig zijn om met een vingerprik de bloedsuikerspiegel te meten bij leerlingen met diabetes. Scholen zouden dit weigeren op basis van een passage in het medisch protocol dat de PO-Raad verstrekt. De PO-Raad wijst erop dat er sinds 2016 een nieuw stappenplan diabetes voorhanden is. 

  • Elke gemeente in Nederland moet voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een plan op papier hebben ten aanzien van haar schoolgebouwen. Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt komt, net als nieuwbouw, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. En schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen. Dat zijn de drie belangrijkste voorstellen die de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan overhandigen aan het ministerie van Onderwijs.

  • Op basis van een rapport van Inspectie van het Onderwijs schrijft De Telegraaf dat leerlingen in een combinatieklas minder goed les krijgen dan kinderen in een reguliere klas met alleen maar leeftijdsgenoten.

  • De grote en middelgrote Nederlandse steden maken zich zorgen over de ondersteuning aan duizenden kinderen met een achterstand op school, meldt de NOS. De PO-Raad reageert in het bericht positief op het feit dat de criteria voor het bepalen van een achterstand op de schop gaan. Maar ook zij verwacht dat de bestrijding van achterstanden in grotere steden versobert als gevolg van het nieuwe beleid.

  • Binnenkort wordt de nieuwe, aangescherpte Europese privacywet van kracht. Deze AVG is een last voor scholen, schrijft de Telegraaf. Zij moeten vanaf woensdag 25 mei aanstaande extra discreet omgaan met privacy van leerlingen.

  • Het Algemeen Dagblad en diverse regionale kranten schrijven dat de vrijwillige ouderbijdrage op zowel basisscholen als middelbare scholen de afgelopen vijf jaar is gestegen. Het zou gaan om enkele tientjes per kind. 

  • Steeds meer scholen experimenteren met jeugdhulpverleners op locatie. In navolging van een succesvolle pilot in Almere, kondigt nu ook de gemeente Enschede aan dat vanaf het nieuwe schooljaar op zes scholen in het primair en voortgezet onderwijs altijd een jeugdhulpspecialist aanwezig zal zijn.

Pagina's