In gesprek over de samenwerkingsschool. Doet u mee?

In een brief aan de Tweede Kamer van 23 mei 2014 over leerlingendaling heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) aangekondigd de wettelijke regeling van de samenwerkingsschool te willen vereenvoudigen. De PO-Raad en OCW komen graag in gesprek met bestuurders en schoolleiders die op dit moment werken met een (informele) samenwerkingsschool of vergevorderde plannen hebben in die richting. Met hen gaan wij graag nader in op de praktische invulling die zij (willen) geven aan de samenwerkingsschool. Belangrijke vraag daarbij zal zijn of de nieuwe wettelijke voorwaarden voor de totstandkoming van een samenwerkingsschool daarbij behulpzaam zijn.

Samenwerkingsschool

Een samenwerkingsschool is een school waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder onderwijs gegeven wordt. Sinds 2011 is het wettelijk toegestaan om een samenwerkingsschool te vormen. Hier is echter nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl de samenwerkingsschool een oplossing kan bieden in gebieden met leerlingendaling. De huidige regeling is te ingewikkeld. Daarom worden nu samenwerkingsscholen gevormd buiten de wettelijke regeling om (informele samenwerkingsscholen). Op dit moment wordt een wetsvoorstel voorbereid om de vorming van een samenwerkingsschool te vereenvoudigen. De samenwerkingsschool moet daarbij wel een uitzondering blijven, in verband met het grondwettelijk verankerde onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Het wetsvoorstel bevat dan ook voorstellen om:

  • de voorwaarden voor de totstandkoming van een samenwerkingsschool opnieuw vorm te geven
  • waarborgen te bieden voor gelijkwaardigheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs
  • aan te sluiten bij de praktijk waarbij de samenwerkingsschool zoveel mogelijk wordt geregeld op schoolniveau.

Data en locatie

  • Voor bestuurders organiseren wij een gesprek op dinsdag 3 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur in het gebouw van de PO-Raad.
  • Voor schoolleiders vindt dit gesprek plaats op woensdag 4 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur, eveneens in het gebouw van de PO-Raad.

Bestuurders en schoolleiders kunnen zichzelf aanmelden voor deze gesprekken door een mail te sturen aan G.vanmidden@poraad.nl.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën