In gesprek over huisvesting

De PO-Raad pleit al enige tijd voor een discussie over een nieuw onderwijsstelsel waarin ook de toekomstige huisvesting van kindvoorzieningen onderwerp van gesprek is. Op 4 december 2014 is dit onderwerp van gesprek tijdens de najaarsbijeenkomst die Bouwstenen voor Sociaal organiseert samen met de PO-Raad en diverse andere maatschappelijke sectoren. We nodigen u graag uit om aan dit gesprek deel te nemen.

Waar gaat het over?

Scholen en gemeenten hebben grote ambities als het gaat om het realiseren van kindvoorzieningen en betere gebouwen voor kinderen.  Het is lastig deze ambities te realiseren. Er is, vooral in krimpgebieden, een overmaat aan ruimte  en steeds minder kinderen.

Om kapitaalsvernietiging te voorkomen en zuinig om te gaan met de beschikbare middelen zullen de ambities grotendeels in de bestaande voorraad moeten worden gerealiseerd? Hoe doe je dat? Hoe zorg je voor gebouwen met voldoende kwaliteit, ook qua duurzaamheid? Hoe ga je om met de complexe financiering van Integrale Kindcentra (IKC)? Hoe maak je slimme combinaties met andere partijen, bijvoorbeeld sport? Kunnen scholen het zelf of kunnen ze de huisvestingstaken beter uitbesteden? En zo ja, waar moet je dan op letten?

Wat wordt er besproken?

Op 4 december 2014 starten we met een opwarmer van professor Hans Boutallier, die ingaat op de vernetwerking van de samenleving en de gevolgen daarvan voor verschillende voorzieningen. Daarna kunt u in gesprek met Rinda de Besten van de PO-Raad en Lex Staal van de Brancheorganisatie Kinderopvang over hun visie op toekomstige kindvoorzieningen en de wijze waarop de huisvesting zou kunnen worden geregeld.  s Middags zijn er diverse sessies die ingaan op de vraag hoe daar te komen. Er zijn sessies over kindvoorzieningen en:

  • de fysieke opgave (ook vanuit krimp)  voor scholen en gemeenten
  • de verbinding met sport
  • transformatie en renovatie
  • de verduurzaming van bestaande gebouwen, nieuwe gebouwen en door gedrag
  • het onderhoud; zelf doen of uitbesteden
  • professioneel opdrachtgeverschap

Tijdens de sessies worden de meest recente kennis en de laatste inzichten gedeeld, praktische tips uitgewisseld en wordt gekeken naar de acties om samen verder vooruit te komen; punten voor de samenwerkingagenda voor 2015.

Meer informatie

Leden van de PO-Raad kunnen zich aanmelden tegen een gereduceerd tarief. Zij dienen op het aanmeldformulier dan wel te vermelden “lid van de PO-raad”.

Laatst gewijzigd: 
zaterdag 24 januari 2015

Nieuwscategorieën