In gesprek over referentieniveaus en verplichte centrale eindtoets

Per 1 augustus is de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. In de wet is vastgelegd dat scholen per 1 augustus 2010 de referentieniveaus in het onderwijsaanbod als uitgangspunt moeten nemen. Voor de praktische invoering van de referentieniveaus op de scholen is een aantal jaren uitgetrokken. Ten eerste om scholen de gelegenheid te geven met de referentieniveaus te leren werken. Daarnaast omdat er over een aantal cruciale zaken nog onvoldoende duidelijkheid bestaat. Vandaag is daarom de eerste van een reeks rondetafelgesprekken over de referentieniveaus van start gegaan. Doel van deze bijeenkomst is om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraagstukken die (gaan) spelen bij de invoering van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

Verplichte Centrale eindtoets?
Een van de onderwerpen die tijdens de rondetafelbijeenkomsten wordt besproken is een de mogelijke invoering van een ‘centrale eindtoets’ in het primair onderwijs om vast te stellen wat de vaardigheid van leerlingen is ten opzichte van de referentieniveaus. Momenteel hebben scholen veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid bij de keuze van instrumenten om de basisvaardigheden van leerlingen te kunnen verantwoorden. Een verplichte eindtoets zou dan ook een ingrijpende verandering betekenen.

Brief aan demissionair minister Rouvoet
De PO-Raad is van mening dat het ministerie een dialoog aan dient te gaan met het veld om opvattingen en inzichten over dit onderwerp te verkennen. Vooruitlopend op de rondetafelgesprekken die de PO-Raad organiseert, hebben wij het ministerie alvast enkele belangrijke vragen en overwegingen ten aanzien van de eventuele invoering van een centrale eindtoets meegegeven. Naar aanleiding van de rondetafelgesprekken die de PO-Raad organiseert zal er een advies verschijnen over de invoering van een centrale eindtoets.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Nieuwscategorieën