Indexering GPL 2009-2010 en 2010-2011

De ophoging van de GPL 2010-2011 voor het OP¹ bestaat voor een belangrijk deel uit de ophoging die voortkomt uit de Intensivering van het Aktieplan/Convenant zoals dat in november 2009 is overeengekomen. Ook is er nog een klein effect van de oude CAO per 1 januari 2010. Het betreft de volgende verhogingen:

 Effect oude CAO PO per 1-1-2010  0,010%
 Intensivering Actieplan  0,908%
 Totaal  0,918%

 

Deze ophoging moet ook nog plaatsvinden voor de GPL van het schooljaar 2009-2010. Die ophoging was aangekondigd per juni 2010, met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2009, dus voor het hele schooljaar. Als eenmalige ophoging komt daar de bekostiging voor de periode januari 2009 t/m juli 2009 ook nog bij. Eigenlijk had die verhoging met terugwerkende kracht moeten leiden tot alsnog een aanpassing van de GPL 08-09, maar aangezien die al lang definitief is vastgesteld wordt het budget wat er mee samenhangt eenmalig toegevoegd aan het budget voor 2009-2010. Ruwweg gaat het daarbij om zo’n 0,6%. De ophoging van de GPL 09-10 zal vanwege de Intensivering Aktieplan Leerkracht dus rond de 1,5% uitkomen en voor het gehele schooljaar 2009-2010 alsnog toegekend worden. Deze aanpassing hadden we in het bericht van 16 november 2009 al aangekondigd en we kunnen nu concreter zijn over de omvang.

Voor het schooljaar 2010-2011 komt daar nog de doorwerking van de inkorting van de schalen per 1 januari 2010 bij. Voor het schooljaar 2009-2010 betrof dat het effect van 7 maanden kortere schaal, die nu nog aangevuld moet worden met de eerste 5 maanden van het schooljaar 2010-2011.

Nieuw voor het schooljaar 2010-2011 zijn dan de effecten van de functiemix en het effect van de inkorting van de schalen per 1 januari 2011.

Het betreft aanvullend de volgende verhogingen:

 Effect carrièrepatroon per 1-1-2010  0,211%
 Functiemix per 1-8-2010  0,093%
 Carrièrepatroon/functiemix per 1-1-2011  0,160% (betreft zo’n 10 mln)
 Totaal  0,464%

Voor geheel 2010-2011 dus 1,38%

 

Premiewijzigingen

Daarbij hoort dan nog het effect van de premiewijzigingen in het schooljaar 2009-2010. De verwerking daarvan gebeurt op basis van de uitkomst van het zogenaamde referentiemodel waarin de premiewijzigingen in de marktsector worden gevolgd. Over de toekenning ervan wordt in de voorjaarsnota van het kabinet beslist in juni 2010. In de voorlichtingspublicatie van Cfi over de premie- en franchiseaanpassingen per 1 jan. 2010 (zie Cfi, Regelingen d.d. 17 februari 2010) is voor het VO het volgende gemeld:

‘De doorwerking van de sociale premies en pensioenen in de totale loonkosten voor het voortgezet onderwijs in 2010 bedraagt 19,6 % (was 19,3% in 2009).’

Vooralsnog lijkt het redelijk ervan uit te gaan dat eenzelfde effect van 0,3% ook voor het PO geldt, maar daarbij moet wel bedacht worden dat de bekostiging in het VO op kalenderjaarbasis gebeurt en in het PO (nog steeds) op schooljaarbasis. Gelet op de mutaties van de pensioenpremies gedurende het kalenderjaar kan daar toch verschil in zitten. Bovendien is de toekenning elk jaar afhankelijk van het kabinetsbesluit bij de voorjaarsnota.

Carrièrepatroon per 1 januari 2011
Per 1 januari 2011 wordt de schaal opnieuw ingekort en bereikt dan de voorlopig vaste lengte van 15 regels. Eerdere inkortingen van de schalen werden telkens geraamd op zo’n 40 miljoen structureel en dat komt voor de eerste 7 maanden van 2011 dan overeen met zo’n 27 miljoen. Het valt op dat het nu opeens geraamd wordt op ruim 10 miljoen!

We hebben de stellige indruk dat deze raming veel te laag is en weer op het ‘oude’ niveau moet worden gebracht. We zullen dit in het overleg aan de orde stellen.

We laten ons graag overtuigen van het tegendeel als onze redenering onjuist is, maar gaan daar vooralsnog niet vanuit!

Nadere info: b.keizer@poraad.nl

 

¹ We kijken hier alleen naar de verhoging van de GPL voor het OP. Voor het OOP gaat het om eveneens 0,918% en voor de directie gaat het om 0,512% als effect van de intensivering Aktieplan plus de 0,01% doorwerking oude CAO.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën