Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen

Binnen scholen in Nederland worden prestatiecontracten voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen nog maar in beperkte mate toegepast. De behoefte aan prestatiecontracten groeit wel: het maakt de prestatie van de leverancier meetbaar en objectief evalueerbaar. Een aantal scholen dat deelneemt aan het NESK-project (NESK = programma 'Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren') heeft de eerste stappen op het gebied van prestatieafspraken gemaakt.

Het Infoblad 'Ervaringen met energieprestatiecontracten' van AgenschapNL stelt kennis en leerervaringen uit deze projecten beschikbaar. Gemeenten en schoolbesturen (en ook installateurs, adviseurs en gebouwbeheerbedrijven) kunnen de ervaringen en voorbeelden gebruiken bij het opstellen van contracten voor scholen op basis van prestaties. Het Infoblad sluit aan op de Leidraad Energieprestatiecontracten voor beheer en onderhoud van Agentschap NL en is opgesteld door Corporate Facility Partners.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 6 juli 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën