Infopunt Passend onderwijs

Sinds 1 oktober jl. heeft het ministerie van OCW de eindredactie van de website van het infopunt Passend onderwijs. Wat betreft de content van de website vindt zo nodig afstemming plaats tussen OCW en de betrokken partijen, zoals de PO-Raad, VO-raad, MBO raad en AOC raad. Omdat er behoefte bestond aan duidelijkheid over welke organisatie welke rol en verantwoordelijkheid heeft, is besloten de eindredactie duidelijk bij één partij te leggen. Via de website van de PO-Raad wordt u ook in de toekomst op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Ook kunnen leden van de PO-Raad met hun vragen natuurlijk contact opnemen met de Infodesk.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën