Informatie Inspectie nauwelijks gebruikt bij schoolkeuze

De informatie die de Inspectie van het Onderwijs op internet publiceert over de kwaliteit van basisscholen speelt voor ouders nauwelijks een rol bij de schoolkeuze voor hun kind. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het GION (Rijksuniversiteit Groningen) blijkt dat ouders in zeer beperkte mate gebruik maken van de website van de Inspectie van het Onderwijs, zeker in vergelijking met andere informatiebronnen. Ouders baseren hun keuze vooral op een bezoek aan een school, persoonlijke gesprekken op school, schriftelijke informatie (waaronder de website van de school) en informatie van andere ouders. Ook de sfeer en uitstraling van de school spelen een belangrijke rol bij hun afweging. Daarnaast spelen bij ouders pragmatische overwegingen, bijvoorbeeld een school in de buurt, een belangrijke rol in de schoolkeuze voor hun kind.

Dit onderzoek naar de betrokkenheid van ouders bij schoolbeleid is een deelproject van een breder onderzoek naar 'Educational Governance' in het kader van Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BoPo) en wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het onderzoek stond tevens in het teken van de wijze waarop de kwaliteitsinformatie die de Inspectie van het Onderwijs op internet openbaar maakt van invloed is op het kwaliteitsbeleid van basisscholen en het bovenschoolse management. Schoolleiders en schoolbestuurders geven aan dat de prestatiegegevens die de Inspectie van het Onderwijs op internet openbaar maakt doorwerken in hun beleid: scholen gebruiken de inspectienormen doorgaans in hun documenten en systemen van kwaliteitsmonitoring.

De PO-Raad is sinds kort gestart met het project Vensters PO. Doel van dit project is dat benchmarkgegevens beschikbaar worden gemaakt voor de sector PO als geheel, maar ook specifiek voor de individuele besturen en scholen en voor ouders. Ook de gegevens van de Inspectie kunnen daar desgewenst in worden getoond. De informatie uit Vensters PO kunnen scholen en schoolbesturen vervolgens gebruiken in de eigen organisatie, maar ook om aan belanghebbenden verantwoording af te leggen. Ook komt er via Vensters PO informatie beschikbaar voor ouders die gebruikt kan worden bij de schoolkeuze voor hun kinderen. Vensters PO zal in de periode 2012-2014 ontwikkeld worden.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 februari 2012

Nieuwscategorieën