Informatiebijeenkomst Passend onderwijs

De PO-Raad nodigt schoolbestuurders en coördinatoren/directeuren van samenwerkingsverbanden en REC's van harte uit om in november en december 2011 deel te nemen aan regionale informatiebijeenkomsten Passend onderwijs. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een toelichting op het implementatieproces Passend onderwijs en op de afstemming met OCW. Er komen 22 bijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land (zie bijlage). U kunt zich tot 11 november aanstaande hier inschrijven.

Lees uitnodiging regiobijeenkomsten >>

 
Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën