Informatiebijeenkomst R&D-middelen

We willen de schoolbesturen in het basis- en speciaal (basis)onderwijs van harte uitnodigen voor een bijeenkomst op 27 mei van 13.30 tot uiterlijk 15.30 uur bij de PO-Raad in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij een toelichting geven op welke manier u als schoolbestuur de mogelijkheid heeft gebruik te maken van de middelen voor onderzoek en ontwikkeling.

In 2009 heeft de PO-Raad zeggenschap gekregen over de besteding van een deel van de middelen bestemd voor onderzoek- en ontwikkelactiviteiten in de sector primair onderwijs, de zogenoemde SLOA-middelen. De PO-Raad wil hiermee de onderzoek- en ontwikkelfunctie in de sector versterken.

U kunt als bestuur gebruikmaken van een deel van deze middelen. Een belangrijke voorwaarde voor het beschikbaar stellen van de middelen is dat zij gebruikt worden om de onderzoek en ontwikkelfunctie binnen uw bestuur en uw scholen te versterken en om de kennis en expertise die u hierbij opdoet te delen met collega schoolbesturen.

In de bijlage vindt u alvast enige aanvullende informatie. Mocht u andere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Anje Margreet Woltjer. Ook kunt u zich via dit e-mail adres aanmelden voor de bijeenkomst van 27 mei.
Klik hier voor de toelichting (PDF) >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën