Inhoudelijk debat en petitieaanbieding aan Tweede Kamerleden

Dinsdag 9 november vindt een inhoudelijk debat plaats over de bezuinigingen op Passend onderwijs, gevolgd door het aanbieden van een petitie.

 

Het nieuwe kabinet bezuinigt ruim 300 miljoen euro op Passend onderwijs. Deze bezuiniging raakt niet alleen zorgleerlingen, maar ook alle betrokkenen erom heen. Werkgevers, ouders en werknemers slaan daarom de handen ineen: de PO-Raad gaat samen met ouder- en werknemersorganisaties in Den Haag het debat aan met politici, om de consequenties van de bezuinigingen op Passend onderwijs duidelijk te maken. We doen dit op dinsdag 9 november, de dag waarop (waarschijnlijk) ook de onderwijsbegroting behandeld zal worden door de Tweede Kamer.

Wij nodigen u uit daarbij aanwezig te zijn.

Het debat vindt plaats:

Inloop vanaf 12 uur. De lunch staat klaar. Aansluitend willen de organisaties een petitie aanbieden aan de Tweede Kamerleden.

De PO-Raad nodigt schoolbestuurders en andere betrokken uit om bij het debat aanwezig te zijn, om het protest tegen de bezuinigingen kracht bij te zetten. We stellen het op prijs als u zich per e-mail aanmeldt.  

Behandeling onderwijsbegroting
Het debat en de petitie vormen de aanloop naar de behandeling van de onderwijsbegroting volgende week in de Tweede Kamer. Op dit moment staat nog niet vast wanneer de behandeling onderwijsbegroting precies zal plaatsvinden, mogelijk zal dit dinsdagavond zijn. Op deze webpagina zal de planning bekend worden gemaakt. Het zou mooi zijn als u het primair onderwijs met ons ook vertegenwoordigt op de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Wij hopen u komende dinsdag in ieder geval te treffen in onze strijd tegen deze bezuinigingen.

 

Lees ook:

Onderwijsdebat over bezuiniging op Passend onderwijs live te volgen >>
Schoolbesturen uiten zorgen over bezuiniging op Passend onderwijs >>

Reactie PO-Raad op het regeerakkoord >>
Media-aandacht Passend onderwijs >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën