Input gevraagd voor inventarisatie gebruik lesobservatie-instrumenten

Goede, objectieve lesobservaties vormen de basis voor een gesprek over groei en ontwikkeling en maken voortgang in het didactisch handelen van de leraar zichtbaar. Er zijn diverse observatie-instrumenten ontwikkeld door partijen in het veld. Om te helpen bij het maken van een keuze heeft de PO-Raad een inventarisatie gemaakt van de verschillende lesobservatie-instrumenten in het veld, de ‘Wijzer over Zien en kijken’. Om dit document te actualiseren, vraagt de PO-Raad uw input.

De professionalisering van leraren staat hoog op de agenda van de PO-Raad. De PO-Raad heeft daarom zowel in het Bestuursakkoord met OCW als in de CAO PO vast laten leggen dat schoolbesturen in 2017 gebruikmaken van een objectief en beproefd observatie-instrument. De inventarisatie ‘Wijzer over Zien en Kijken’ is bedoeld om het keuzeproces voor scholen en schoolbesturen te ondersteunen en daarmee het gebruik van de instrumenten te bevorderen. Hierin wordt per observatie-instrument beschreven wat het doel is van het instrument en in grote lijnen wat er wordt gemeten. Dat maakt het gemakkelijker om de verschillende instrumenten met elkaar te vergelijken.

De meest recente versie van de inventarisatie vindt u hier. De bijbehorende Excel-sheet kunt u hier vinden. Staat  uw instrument er niet tussen en zou deze opgenomen moeten worden in deze inventarisatie? Stuur dan voor 15 februari een email naar Ike Overdiep.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 11 februari 2016