Input voor lesobservatie-instrumenten gevraagd

Input voor lesobservatie-instrumenten gevraagd

Eind 2014 verscheen in opdracht van de PO-Raad ‘Wijzer over zien en kijken’, de eerste inventarisatie van observatie-instrumenten, kijkwijzers en vaardigheidsmeters voor onderwijspersoneel in het basisonderwijs.

De PO-Raad wil deze inventarisatie actualiseren en stimuleren dat méér schoolbesturen een observatie-instrument gaan gebruiken om de kwaliteiten van hun medewerkers in kaart te brengen en samen te werken aan de verbetering hiervan.

Daarom heeft de PO-Raad twee verzoeken:

  1. Nieuwe instrumenten gevraagd

In de eerste inventarisatie zijn zeventien* instrumenten opgenomen. Gebruikt u een ander instrument? Dan zou u ons zeer helpen als u dit instrument mailt of een link naar deze informatie stuurt. Wij kunnen deze instrumenten dan bekijken en wellicht opnemen in de geactualiseerde versie van de inventarisatie.

  1. Gebruikerservaringen en tips voor meer gebruik van de instrumenten

Gelukkig worden de observatie-instrumenten al door een flink aantal schoolbesturen gebruikt, zoals ook blijkt uit de recente enquêtes die Regioplan uitzette over de doorwerking van het Bestuursakkoord onder scholen en schoolbesturen.  Zoals afgesproken in dat akkoord en in de cao wil de PO- Raad het gebruik van beproefde observatie-instrumenten door schoolbesturen verder bevorderen. Als u ervaringen heeft die het gebruik ervan kunnen stimuleren en die leerzaam zijn voor andere schoolbesturen, dan horen wij die ook graag van u! Wij zorgen ervoor dat deze worden verspreid onder andere schoolbesturen.

Graag uw reactie voor 20 mei mailen naar: s.vanderreep@poraad.nl

 

*Dat zijn: de instrumenten van de onderwijscoöperatie, het bekwaamheidskompas van Bureau Meesterschap, C007, de competentiethermometer, Cupella Bekwaamheidsdossier, de digitale Gesprekscyclus, Integraal KMS, Kapablo, KBA Kijkwijzer, Kijkwijzers CPS, Kijkwijzer Handelingsgericht werken, Lesobservatie instrument Bardo, Ontwikkelscan leraar Passend Onderwijs (LEOZ), Professionaliseringstools School aan Zet, Vaardigheidsmeter Cadenza, WMK-PO, Zienswijzer OinO-Advies

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 28 april 2015

Nieuwscategorieën