Inschrijftermijn Stimuleringsregeling jonge leraren verlengd

Schoolbesturen krijgen langer de tijd om subsidie aan te vragen waarmee zij pas afgestudeerde Paboleraren in dienst kunnen nemen. De inschrijftermijn voor deze stimuleringsregeling is verlengd tot 1 juli 2013. De subsidie wordt uitgekeerd door het Arbeidsmarktplatform PO, een platform van onder meer de PO-Raad.

Met de stimuleringsregeling wil het Arbeidsmarktplatform PO scholen in staat stellen deze jonge leraren aan zich te binden. Dat is nodig omdat zij steeds meer moeite hebben om aan een baan in het onderwijs te komen.

Vervolgopleiding

De afgestudeerden van de (academische) Pabo gaan een vervolgopleiding volgen maar lopen de stage bij het schoolbestuur waarmee ze een stage-overeenkomst gesloten hebben. Deze studenten worden zo gestimuleerd om een aanvullende vervolgopleiding (master special educational needs, pedagogiek, onderwijskunde, of relevante post HBO opleiding) te volgen en behouden op deze manier een binding met het primair onderwijs. De besturen hebben een inspanningsverplichting om na afloop van deze vervolgopleiding de betreffende student aan een (tijdelijke) functie in het onderwijs te helpen in de regio.

Per afgestudeerde is 3000 euro beschikbaar. Daarmee kunnen afgestudeerden opgeleid worden voor een relevante master of post HBO opleiding. Tegelijkertijd blijven zij verbonden aan het primair onderwijs en worden zij breder inzetbaar in het onderwijs.

Voor het schooljaar 2013/2014 zijn inmiddels 41 aanvragen gehonoreerd.

Meer weten over de subsidie? Of ook subsidie aanvragen? Klik hier

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 24 mei 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën