Inspectie benadert scholen voor onderzoek naar asbest

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat onderzoeken in welke schoolgebouwen asbest zit verwerkt. Scholen die nog niet hebben gereageerd op een eerdere vragen hierover van kenniscentrum Infomil ontvangen binnenkort een brief. Zij kunnen in oktober door de Inspectie worden gebeld om alsnog inzicht te geven in hun situatie.

De Inspectie heeft die informatie nodig om te verwerken in de Atlas leefomgeving, een kaart waarop staat vermeld welke gebouwen asbestvrij zijn. Deze kaart is door iedereen in te zien.

Verantwoordelijkheid

Zit er asbest in een schoolgebouw dan is de school ervoor verantwoordelijk maatregelen te nemen om de risico’s ervan te verminderen of weg te nemen. Om scholen daarbij te ondersteunen is in mei 2011 een landelijk project “Asbest in scholen” gestart. Ook de PO-Raad heeft hier veel aandacht aan besteed. Besturen zijn immers verantwoordelijk voor de gezondheid van hun personeel en de – aan hun zorg toevertrouwde – leerlingen. Zij moeten daarom goed zicht hebben op het al dan niet aanwezig zijn van asbest, de soort asbest en de plaats waar het zich bevindt.

Vragenlijst Infomil

In 2011 en 2012 hebben scholen en besturen een brief ontvangen van het kenniscentrum Infomil met het verzoek een digitale vragenlijst in te vullen over de aanwezigheid van asbest in uw schoolgebouw. De meeste scholen hebben aan dat verzoek voldaan. Scholen die nog niet hebben gereageerd, kunnen nu worden benaderd door de Inspectie ILT.

Laatst gewijzigd: 
maandag 22 juli 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën