Inspectie houdt simulatieonderzoeken onder samenwerkingsverbanden

In 2013 en 2014 zal de Inspectie van het Onderwijs "simulatieonderzoeken’ uitvoeren bij alle 152 samenwerkingsverbanden. Bij ieder samenwerkingsverband wordt een kwaliteitsonderzoek nagebootst. Hiermee wil de Inspectie vooral de kwaliteitsontwikkeling van de samenwerkingsverbanden stimuleren. Daarnaast kan de Inspectie daarmee de indicatoren van haar onderzoek toetsen op hun bruikbaarheid.

De inspectie bezoekt ieder samenwerkingsverband met een toezichtteam, bestaande uit drie inspecteurs:

•             een inspecteur van de betrokken sector
•             een inspecteur van de sector (voortgezet) speciaal onderwijs
•             een inspecteur van de Directie Rekenschap

Onderzoeksresultaten

Het samenwerkingsverband kan de agenda van het simulatieonderzoek zowel qua duur als invulling aanpassen. De agenda hangt namelijk af van het ontwikkelingsstadium waarin het samenwerkingsverband zich bevindt. Na afloop van de simulatie ontvangt het samenwerkingsverband een verslag. Dat wordt pas vastgesteld wanneer het een reactie erop heeft gegeven.

De PO-Raad heeft met de Inspectie overlegd over de inhoud van de simulaties en de agenda van de praktijktoets die het expertteam van de sector uitvoert. Dit is gebeurd om te voorkomen dat er overlap ontstaat. De praktijktoets gaat, aan de hand van casuïstiek, vooral na of de afspraken in het samenwerkingsverband werken. De Inspectie werkt aan de hand van het toetsingskader.  

Laatst gewijzigd: 
maandag 23 september 2013

Nieuwscategorieën