Inspectie onderzoekt kwaliteit schooladvies

De Inspectie van het Onderwijs gaat onderzoeken wat de kwaliteit is van het schooladvies. De PO-Raad is van mening dat een dergelijk onderzoek nuttig kan zijn voor scholen die de kwaliteit van dat schooladvies verder willen verbeteren.

Uit cijfers van de Inspectie blijkt dat 66 procent van de schooladviezen overeenkomt met de citoscore. De verschillen zijn mogelijk goed te verklaren. ,,Het advies van de basisschool is gebaseerd op de inschatting van de basisschooldirecteur, mede gelet op de prestaties van de leerling in zijn hele schoolloopbaan. Hierdoor kunnen er per leerling goede gronden zijn om het advies te laten afwijken van het resultaat van de eindtoets, dat immers een momentopname is'', aldus de Inspectie.

Wel constateert de Inspectie grote verschillen tussen scholen en regio's. Ze gaat daarom nader onderzoek doen naar de kwaliteit van de adviezen.

De PO-Raad hecht veel waarde aan het schooladvies omdat dat is gebaseerd op acht jaar ervaring van een school met een leerling terwijl de cito-eindtoets een momentopname is. De Tweede Kamer besloot onlangs om het schooladvies een grotere rol te geven bij de overgang naar de middelbare school. Beide gegevens zijn echter belangrijk in de keuze voor het best passende vervolg in het voortgezet onderwijs. 

De PO-Raad vindt het ook belangrijk dat scholen er altijd naar streven hun adviezen te verbeteren. Dat kan door kritisch naar de eigen schooladviezen te blijven kijken en door ervaringen uit te wisselen met andere scholen en hun schoolbesturen. Vensters PO zal scholen daar in de toekomst bij ondersteunen door inzichtelijk te maken hoe leerlingen met een bepaald basisschooladvies hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs vervolgen. Veel basisscholen beschikken nu nog niet over deze gegevens. Ook het onderzoek van de Inspectie kan bijdragen aan het verbeteren van de advisering.

Laatst gewijzigd: 
maandag 15 april 2013

Nieuwscategorieën