Instrument Risicomanagement

De PO-Raad laat momenteel een risicomanagementinstrument ontwikkelen. PWC en enkele instellingen voor primair onderwijs werken samen aan een instrument dat belangrijke risico's in kaart brengt en bestuurders in staat stelt om juist bij die risico's aan te geven of er al dan niet toereikende beheersingsmaatregelen zijn getroffen.

Het instrument is op basis van de gegeven antwoorden in staat om het risicoprofiel van de instelling in heldere beelden samen te vatten, enkele verbetertips aan te reiken en het profiel af te zetten tegen aanwezige vermogensbuffers.

Het instrument helpt bestuurders of algemeen directeuren bij het afleggen van verantwoording over risicomanagement en kan mede inhoud geven aan in control statements en risicoparagrafen. Het instrument helpt ook bij het afleggen van verantwoording over de rol van aanwezige vermogens en sluit goed aan bij wat in de PO-Raad publicatie Verantwoording van Financiën, een handreiking wordt voorgesteld.

Het instrument komt uiterlijk op 1 april 2012 beschikbaar en is gratis door alle po-instellingen te gebruiken.

We houden u hierover op de hoogte in onze nieuwsbrieven. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 31 januari 2012

Nieuwscategorieën