Instrument voor berekening van reële bouwkosten

Het bouwadviesbureau HEVO uit Den Bosch heeft een handige tool ontwikkeld om te kunnen berekenen welke kosten met de nieuwbouw van een school zijn gemoeid. Het is bekend dat de normbedragen uit de modelverordening niet toereikend zijn om een modern, duurzaam en energiezuinig schoolgebouw te realiseren. Deze normen zijn in "kwalitatieve zin" nooit aangepast aan de eisen die tegenwoordig aan gebouwen worden gesteld. Zo wordt nog steeds uitgegaan van eenvoudige afbouw, natuurlijke ventilatie, houten gevelkozijnen en enkel glas. Problemen met het binnenklimaat en de beheersing van het energieverbruik zijn, naast functioneel andere eisen, aspecten waar schoolbesturen na de realisatie problemen mee ondervinden.

U kunt het instrument hier downloaden (toelichting).

HEVO heeft op basis van jarenlange ervaringen veel benchmarkgegevens kunnen verzamelen waarmee op verschillende onderdelen kan worden berekend wat de meerkosten van een bepaalde voorziening zijn. Door in het programma keuzes te maken ten aanzien van de gewenst klasse t.b.v. het binnenklimaat (energie, luchtkwaliteit, thermisch, visueel en akoestisch comfort) kan worden berekend wat daarvan de meerkosten zijn. Verder kunnen nog vijftien andere keuzes gemaakt worden. Een voorbeeld daarvan is het kiezen voor aluminium kozijnen in plaats van houten kozijnen, of het aanbrengen van elektrische zonwering.

Op het eindresultaat kan vervolgens een correctie worden toegepast die betrekking heeft op de financiële effecten van de bouwmarkt. Het programma rekent met de meestvoorkomende oppervlakten.

Het programma is voor schoolbesturen en gemeenten van belang omdat daarmee vooraf keuzes kunnen worden gemaakt, zodat tijdens het ontwerpen van het gebouw daar ook rekening mee kan worden gehouden. Het voorkomt daarmee dat achteraf allerlei bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, als blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan vooraf was bedacht. HEVO – dat eerder de kwaliteitsrichtlijnen voor schoolgebouwen heeft ontwikkeld – heeft het programma aan de PO-Raad ten behoeve van haar leden beschikbaar gesteld. Eenzelfde instrument is ontwikkeld voor VO – scholen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 31 mei 2012

Nieuwscategorieën