Instrumenten Toolbox bijgesteld

Nu de bedragen van de bekostiging voor 2008-2009 definitief zijn vastgesteld, kunnen de instrumenten daarmee worden aangepast . Daarom zijn er nieuwe versies opgenomen van de modellen voor meerjarenbegrotingen en sommatiemodellen. U kunt de nieuwe versies vinden in onze Toolbox.

Ik heb het vorige model al gebruikt, wat nu?
In het werkblad tabellen hebben we de bedragen aangepast. Wanneer u uw gegevens al in de vorige versie heeft ingevuld, hoeft u in de nieuwe versie niet opnieuw alle gegevens in te voeren. U hoeft dan namelijk alleen de bedragen aan te passen. Dat kunt u ook doen door het werkblad Tabellen compleet te kopiëren van de nieuwe versie naar uw eigen versie.

Daarvoor moet u de beveiliging van het werkblad tabellen van uw eigen versie eerst opheffen (Extra, Beveiliging, Beveiliging blad opheffen)

Opstellen begroting 09-10
De bedragen die nu definitief voor 08-09 zijn vastgesteld zullen tenminste de bedragen zijn die voor 09-10 zullen gelden. De verhoging van de index van de GPL als gevolg van het actieplan (inkorting schalen) zal mogelijk leiden tot nog wat verdere verhoging, maar deze verhoging zal (gemiddeld) even hard weer opgaan aan de hogere uitgaven als gevolg van deze maatregelen.

Daarom is het advies om de begroting voor 09-10 op te stellen op grond van de thans bekende bedragen die nu definitief vastgesteld zijn voor 08-09.

Regeling 2009-2010
Het ministerie heeft de ‘Regeling personele bekostiging PO 2009-2010’ nog (steeds) niet formeel vastgesteld. Deze bijstelling zal naar verwachting binnenkort tot stand komen en dat betekent dat de beschikkingen voor 2009-2010 pas in september 2009 toegestuurd zullen worden aan de besturen.

 Naar de Toolbox >>

 

Heeft u vragen over de Toolbox? Neemt u dan contact op met Bé Keizer.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën