Intensieve samenwerking VOO en VOS/AB

De Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB gaan nauw met elkaar samenwerken. De besturen van beide organisaties hebben gezamenlijk een intentieverklaring ondertekend voor intensieve samenwerking in 2009 en 2010. Beide besturen hebben het voornemen uitgesproken om medio 2010 vervolgconclusies te trekken over de uiteindelijke organisatorische vormgeving van dit proces in 2011 en daarop volgende jaren.

In de verklaring, die is ondertekend door Rob Limper, directeur van de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB-directeur Theo Hooghiemstra, staat dat het openbaar onderwijs juist in deze tijd een herkenbaar gezicht nodig heeft. Bovendien, zo staat in de verklaring, 'lopen de belangen van leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, medezeggenschapsraden en schoolbesturen in het openbaar onderwijs steeds meer parallel'.

De samenwerking zal positieve effecten hebben voor de belangenbehartiging voor het openbaar onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB kunnen hun kennis en kunde bundelen. Er worden gezamenlijke initiatieven ontwikkeld, bijvoorbeeld om de kernwaarden van het openbaar onderwijs meer onder de aandacht te brengen.

Andere punten waarop de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB gaan samenwerken, zijn versterking van de medezeggenschap, ouderbetrokkenheid, de governance-praktijk van de schoolbesturen, de ontwikkeling van tussen- en buitenschoolse opvang, het onder de aandacht brengen van hernieuwde mogelijkheden voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs, onderzoek naar het concept 'school' en het opzetten en uitvoeren van een imagocampagne voor het openbaar onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën