Intensivering invoering Passend onderwijs

Om op 1 augustus van start te gaan met Passend onderwijs, vraagt de voorbereiding daarvan nú een intensivering op alle niveaus: dat van scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en samenwerkingspartners. Dat zegt Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op 23 januari in een brief aan de leden van de sectororganisatie. Met name de inhoudelijk vormgeving vraagt aandacht. Maar ook communicatie met de betrokenen in de scholen is nu van groot belang. Ouders moeten weten welke ondersteuning hun kind kan verwachten en waar ze straks terecht kunnen met vragen. Leraren moeten weten wat er concreet van hen verwacht wordt, hoe zij daar door middel van ondersteuning en scholing op toegerust worden. Kortom: de basis moet op orde zijn.

In de brief informeert de PO-Raad haar leden over de stand van zaken van de invoering van Passend onderwijs, over de benodigde intensivering en de ondersteuning die de PO-Raad daarbij kan bieden. De PO-Raad is zich er van bewust dat de invoering van Passend onderwijs veel werk vraagt, van de schoolbestuurders en van de teams op de scholen. Daarom houdt de sectororganisatie haar leden door middel van deze brief op de hoogte van ontwikkelingen, beschikbare ondersteuning en ingezette acties. Daarnaast vraagt de PO-Raad in de brief de volgende acties van de schoolbesturen:

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Goede ondersteuning op maat van de leerling kan problemen beperken en voorkomen dat leerlingen buiten de boot vallen. De PO-Raad wil zich samen met de schoolbesturen, de scholen en andere betrokken organisaties inzetten om de invoering van Passend onderwijs tot een succes te maken, aldus Den Besten in de brief aan de leden.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 27 januari 2014

Nieuwscategorieën