Internetconsultatie afschaffing fusietoets is geopend

Met het wetsvoorstel Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs wil minister Slob de ruimte geven aan schoolbesturen om waar nodig met elkaar samen te werken om het onderwijsaanbod toekomstbestendig te maken. De internetconsultatie over het wetsvoorstel is geopend.

De PO-Raad roept haar leden op te reageren op de internetconsultatie. Dat kan tot en met 6 augustus 2018. De PO-Raad is blij met het voornemen om de fusietoets af te schaffen. De sectororganisatie heeft hier jarenlang voor gepleit. De PO-Raad zal ook een reactie plaatsen op de internetconsultatie.

Lees ook: Afschaffing fusietoets: alleen lichte procedurele toets blijft over.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 12 juli 2018

Nieuwscategorieën