Internetconsultatie Passend onderwijs nog enkele dagen open

De internetconsultatie die momenteel op verzoek van OCW wordt uitgevoerd, loopt nog tot 8 maart aanstaande. Doel van deze consultatie is te reageren op de plannen van de minister betreffende Passend onderwijs. de PO-Raad adviseert alle betrokkenen om zoveel mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken: klik hier.

Uit de reacties tot nu toe blijkt vooral dat er zorgen zijn over de professionalisering van leraren in het regulier onderwijs en de rol van de opleidingen hierin, het behoud van expertise uit het speciaal onderwijs ten behoeve van het regulier onderwijs, de dreigende ontslagen en de effecten die de bezuiniging op de lange termijn voor de samenleving zal hebben.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën