Internetconsultatie ‘toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs’

Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden kunnen nog tot en met 26 april laten weten wat ze vinden van het concept toezichtkader op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt daarvoor een internetconsultatie.

De PO-Raad zelf heeft de Inspectie al eerder laten weten een aantal principiële bezwaren te hebben tegen het concept toezichtkader. Deze hebben betrekking op de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het schoolbestuur versus die van het samenwerkingsverband. De PO-Raad is van mening dat de parameters ‘eerdere inspectieoordelen van individuele scholen’ en de ‘deskundigheid van de leraar’  die worden gebruikt in 'de risicoanalyse' verantwoordelijkheden van het schoolbestuur zijn. Die hoeven dus niets te zeggen over het functioneren van het samenwerkingsverband. Daarnaast zouden de indicatoren bij het kwaliteitsonderzoek meer over de output moeten gaan dan over het proces.

Tot slot heeft de PO-Raad aangegeven dat het niet realistisch is te verwachten dat het nieuwe stelsel op 1 augustus 2014 volledig werkt. Volgens de PO-Raad moet het toezicht daarop ook worden aangepast.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 april 2013

Nieuwscategorieën