Interview AB-lid Ingrid Verheggen: ‘Het werk van een po-bestuurder doet ertoe’

Foto van Ingrid VerheggenHet negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar om de beurt voor. Ingrid Verheggen, voorzitter College van Bestuur bij de Almeerse Scholen Groep: ,, Als bestuurder ben je er om scholen en leraren in staat te stellen hun werk steeds beter te doen en de doelen van de organisatie, die we samen hebben bepaald, te realiseren.’’

Wilt u de volgende zinnen afmaken?

Over tien jaar is het onderwijs in Nederland... ,,nog steeds van heel goede kwaliteit en bereiden we onze leerlingen voor op een goed leven in onze maatschappij’’.
Leerlingen in het primair onderwijs hebben dan…. ,,de mogelijkheid om de kennis en vaardigheden te verwerven die ze in staat stellen echt mee te doen, niet alleen als werknemer maar als lid van de democratie’’.
Voor de Almeerse Scholen Groep betekent dit… ,,dat we er bij onze leerlingen uithalen wat er in zit en al onze gezamenlijke kennis en ervaring en liefde voor ons vak inzetten om dat voor elkaar te krijgen’’.

Uw bestuur bestuurt zowel po als vo-scholen. Wat is de meerwaarde van het hebben van po en vo onder de vleugels van één bestuur?

,,Dit stelt ons in staat samen te werken aan doorlopende leerlijnen. Leraren van PO en VO werken daar in gezamenlijke werkgroepen aan. Ook spreken we met elkaar over onze pedagogische aanpak en thema’s als maatschappelijke verankering van ons onderwijs. We hebben gemeenschappelijke studiedagen. Wat het weer lastig kan maken is dat je steeds moet nadenken over de balans tussen de kaders van een grote organisatie en de eigen beleids- en ontwikkelruimte van de school.’’

Als het gaat om onze jongste kinderen, vindt de PO-Raad dat er één basisvoorziening voor alle leerlingen tot 12 jaar moet komen, onder meer vanwege de doorgaande lijn die daarmee kan worden ingezet. Vindt u dat een dergelijke ‘samenwerking’ tussen po en vo ook meer zou moeten gebeuren?

,,Ik ben groot voorstander van de basisvoorziening tot 12 jaar. Dat zal nog heel wat kosten in de zin van onderwijsontwikkeling maar ook wat betreft de juridische etc. kanten. Voor PO/VO hoeft het niet één voorziening te zijn. Het gevaar is dat je dan weer erg veel energie gaat steken in de systeemkant terwijl ik liever een cultuur van samenwerking zie.’’

Uw bestuurt telt enkele O4NT scholen. Hoe stimuleert u ook uw andere scholen ICT te gebruiken als middel voor goed onderwijs?

,,Iedere school denkt dit jaar na over het gebruik van ICT bij het leren van leerlingen. Daar schrijft iedere school iets over in het Schoolplan. We hebben twee medewerkers de taak gegeven een nulmeting te houden en dan een conferentie te organiseren over ICT en leren. Het gaat steeds over leren en hoe ICT daarbij helpt. Een aandachtspunt bij ICT vind ik wel dat er ook de hele kant van infrastructuur, hardware en software aanzit. Dat is een faalfactor in mijn ogen.’’

Het lijkt geen makkelijke klus om dit op 55 heel verschillende scholen goed te laten landen. Hoe pakt u dit aan?

,,Dat kan alleen maar door steeds met elkaar in gesprek te zijn en als bestuur te ontdekken aan welke kaders scholen behoefte hebben en wat ze zelf kunnen en willen. Als bestuurder ben je er om scholen en leraren in staat te stellen hun werk steeds beter te doen en de doelen van de organisatie, die we samen hebben bepaald, te realiseren.’’

Wat waren uw drijfveren om AB-lid te worden?

,,Ik voel me erg betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs en werk al bijna 40 jaar in VO en PO. Ik wilde alle kennis en ervaring die ik heb opgedaan in dienst stellen van de ontwikkeling van de sector. Het is heel goed om buiten je eigen organisatie te kijken en te ontdekken waar anderen mee worstelen of door geïnspireerd worden.’’

Wat vindt u het mooiste aan uw vak en uw baan als Algemeen Bestuurder van de PO-Raad?

,,Het mooiste aan mijn vak vind ik dat je werk er echt toe doet. Als je merkt dat je kwaliteit omhoog gaat, dat mensen met plezier hun werk doen en hoe bevlogen de leraren van ASG zijn. Dat mijn werk eraan bijdraagt dat dat zo is en mijn denken ze inspireert. Bij het werk in de PO-Raad geniet ik van de ontmoetingen met mede bestuurders en de gezamenlijke stappen die we zetten ondanks tegenwind.’’

Als u terugkijkt op het afgelopen jaar en wat het AB met de PO-Raad heeft bereikt, waar bent u dan het meest trots op?

,,Ik ben trots op de strategische agenda en het inspirerende congres in juni. Dat is heel zichtbaar. Ik ben ook trots op de meer verborgen dingen waar je moeilijker waardering voor krijgt: de lobby naar de politiek die vaak veel oplevert en de kwaliteit van het werk van de medewerkers van het bureau, die ik steeds meer ben gaan waarderen.’’

Wat hoopt u het komende jaar te bereiken met het onderwijs? Wat wordt de grootste uitdaging en op welke manier kan de PO-Raad daarbij helpen?

,,De grootste uitdaging zal zijn om met goede moed stapje voor stapje door te werken aan de ontwikkeling van onze kwaliteit en dat heel zelfbewust te doen. De PO raad helpt om samenhang te brengen in al die verschillende thema’s en ook te zeggen: dit is een haalbare eis maar dit echt niet. Dus ook keuzes maken.’’

Wat wilt u de sector en uw collega-bestuurders meegeven?

,,We zijn echt op de goede weg. Dat moeten we op een rustige manier steeds blijven zeggen. We weten waar we heen willen. Gezamenlijke kennis ontwikkeling kan ons helpen onze doelen te bereiken. We staan midden in de maatschappij en alles wat er gebeurt beïnvloedt ons werk. Vaak zullen we daar samen antwoorden op moeten vinden.’’

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 3 februari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën