Interview AB-lid Joan van Zomeren: 'We moeten het werk weer simpel maken'

Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar om de beurt voor. Joan van Zomeren, Lid College van Bestuur bij Stichting INNOVO in Zuid-en Midden-Limburg: ,,We kunnen nog meer onze grenzen opzoeken.''

  

- Op uw Twitterprofiel schrijft u dat u iedere dag een stapje dichterbij uw droomschool wilt komen. Hoe ziet die droomschool eruit?

,,In mijn droomschool wordt gewerkt in vertrouwen en er wordt veel gelachen! Er zijn voldoende middelen om goed onderwijs te kunnen geven. Medewerkers werken vanuit hun hart, de leiding is hun steunpunt en helpt hen door, waar nodig, de weg te wijzen. Leerlingen worden geïnspireerd om te leren.’’

-Hoe kan de PO-Raad daaraan bijdragen?

,,Voorwaardenscheppend kan de PO-raad veel bijdragen aan het toewerken naar steeds meer droomscholen. De PO-Raad moet wat mij betreft ervoor zorgen dat het eigenaarschap van het onderwijs daar ligt waar het hoort: bij de sector zelf. Dat doet ze door zich bijvoorbeeld in te zetten voor een lerarenregister. Op die manier kan de beroepsgroep zelf mede bepalen welke eisen aan haar kunnen worden gesteld. De sector bepaalt dan haar standaard, en laat dat niet over aan de Inspectie. Dat is goed voor de kwaliteit van het onderwijs.’’

- U bent bestuurder bij een grote katholieke onderwijsorganisatie. Hoe is die ervaring een meerwaarde voor de PO-Raad?

,,INNOVO kent een heel palet aan scholen. We hebben scholen van 37 leerlingen en van meer dan vijfhonderd. We zitten in de stad en op het platteland, hebben alle vormen van speciaal onderwijs, afgezien van onderwijs voor blinden. Binnen één bestuur hebben we daarom goed in beeld wat er onderwijs breed speelt. Het zorgt ervoor dat we bij INNOVO hebben geleerd na te denken in termen van maatwerk. Die kennis en ervaring is nuttig voor de PO-Raad die op haar beurt veel verschillende soorten besturen vertegenwoordigt.’’

- Als u terugkijkt op het afgelopen schooljaar en wat het AB met de PO-Raad heeft bereikt, waar bent u dan het meest trots op?

,,Er ligt een goed Bestuursakkoord waar alle onderdelen van het beleidsplan van de PO-Raad in terug te vinden zijn. Die congruentie en herkenbaarheid vind ik van groot belang. Ons werk is ingewikkeld, de kunst is om het weer simpel te maken. Dat we kaders ontwerpen die de individuele besturen de weg wijzen.’’

- Wat hoopt u het komende jaar te bereiken met het onderwijs?

,,INNOVO zet het komende schooljaar onder meer sterk in op netwerken van leerkrachten. Doel is dat zij van elkaar leren, kennis maken met elkaar en kennis delen. We merken dat dat ongelofelijk goed werkt. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld zelf een analyse gemaakt van alle rapporten van de Onderwijsinspectie. Vervolgens hebben we de Inspectie uitgenodigd om met ons erover te praten. Dat is heel leerzaam. Wat we leerden? Dat we in het onderwijs meer vrijheid hebben dan we soms denken, bijvoorbeeld. Dat we nog meer onze grenzen kunnen opzoeken en creatief kunnen zijn om onze doelen te bereiken.’’

- Het kabinet presenteerde onlangs haar Onderwijsbegroting. Bent u tevreden met de plannen die daarin staan?

,,Het Bestuursakkoord is met de middelen die we ontvangen waarschijnlijk voor een deel te realiseren, dus daarmee ben ik zeker tevreden. Wel denk ik dat met name over het serieus investeren in ICT veel besturen het hoofd zullen breken. Verschillende scholen hebben afgelopen jaren nog wel eens de vergissing gemaakt dat wanneer je een tablet of ander device koopt, je de leerlingen daarmee automatisch ander onderwijs geeft. Maar zonder content die voor die tablets is bedoeld, heb je een lege doos. Een school moet een visie hebben, afgeleid van haar leerlingpopulatie, dan bedenken hoe ze onderwijs inricht en welke plek ICT daarbij heeft. Dat is zo simpel nog niet.’’

- Wat wilt u de sector en uw collega-bestuurders meegeven?

,,Geef vertrouwen, organiseer verbinding en investeer in vakmanschap. Dat kan op alle niveaus. Het is de taak van bestuurders om hun werknemers het vertrouwen te geven zodat zij hun werk goed kunnen doen. Maar de PO-Raad geeft op haar beurt weer vertrouwen aan de besturen.’’

- Dat haakt aan bij de commissie-Dijsselbloem die stelde dat de sector zelf moet gaan over hóe ze het onderwijs inricht. En de overheid over het wat. Deze week komt de Onderwijsraad met een evaluatie hierover. Vindt u dat het advies van Dijsselbloem is opgevolgd?

,,Nee. Dat de Tweede Kamer wil voorschrijven hoeveel uur een leerling bewegingsonderwijs krijgt, vind ik van een enorme betutteling. Hoe stimuleer je leerlingen gezonder te leven en te bewegen? Dat is de vraag die je aan besturen zou moeten stellen. De overheid mag van besturen verwachten dat wij ongelofelijk ons best doen om die vraag te beantwoorden en na te leven.’’

kader

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 7 oktober 2014

Nieuwscategorieën