Interview bestuurder Wiely Hendricks: ‘Aan pesten moeten we allemáál iets doen’

Pesten de kop indrukken, moet bovenaan het prioriteitenlijstje van iedere school staan, vindt Wiely Hendricks, bestuursvoorzitter van De Haagse Scholen en lid van de PO-Raad. Maar het plan van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om antipestprogramma’s te verplichten, geeft scholen te weinig bewegingsvrijheid, stelt hij.

Pesten wordt op hoog niveau aangepakt. Wat vindt u daarvan? 

,,Het is goed dat die aandacht er is. De overheid pakt het pesten nu op omdat ze te veel ernstige situaties ziet. Ik vind het niet verkeerd dat het gebeurt, al doen in de praktijk veel scholen al veel tegen pesten. Ze zien het als hun opdracht. De suggestie wordt nu gewekt dat dat niet het geval is, maar voor veel scholen is dit plan niet meer dan een formaliteit. Het klopt wel dat pesten niet overal evengoed wordt aangepakt. Er valt dus ook nog een hoop te verbeteren.’’

Zoals?

,,Er moet meer worden samengewerkt met ouders en het bewustwordingsniveau moet omhoog. De pestfrequentie is namelijk hoog. Te veel kinderen hebben ermee te maken.’’

Eén op de tien kinderen wordt structureel gepest, stelt Dekker.

,, Ik ben erg geschrokken van de cijfers en ik sluit niet uit dat die in werkelijkheid nog hoger liggen.’’

Is dat niet gek? Pesten is van alle tijden. Je zou denken dat men inmiddels wel weet wat ertegen moet gebeuren.

,,Pesten is een probleem dat moeilijk onder controle te krijgen is. Dat komt omdat het een soort natuurlijk gedrag is van mensen, groepsgedrag. Leerkrachten weten niet altijd hoe ze kunnen signaleren of er in hun klas wordt gepest en weten soms niet hoe ze ermee moeten omgaan."

De staatssecretaris wil scholen verplichten pesten aan te pakken. Is dat dé manier om het probleem te tackelen?

,,Dat de Inspectie gaat controleren of scholen zich aan die verplichting houden, gaat in ieder geval niet bijdragen aan het oplossen van het probleem. Daarmee redden we het niet. Toezicht of een protocol heeft nog nooit een probleem opgelost.’’ 

De staatssecretaris gaat ook bepalen welke antipestprogramma’s scholen wel en niet mogen gebruiken. Gaat hij daarmee niet te veel op de stoel van de leraar zitten?

,,Soms wordt de samenleving geraakt door een probleem en groeit in de politiek een verlangen er iets tegen te doen. Daar kan ik me best iets bij voorstellen. Aan pesten moeten we allemáál iets doen. Ik vind wel dat scholen de ruimte moeten krijgen om zelf te bepalen welk antipestprogramma ze inzetten.’’ 

Maar er zijn ook scholen die een programma gebruiken dat geen effect heeft.

,,Die scholen moeten hun aanpak aanpassen. Of je er resultaat mee haalt, dát zou moeten bepalen of je het programma wel of niet mag gebruiken. Niet of de staatssecretaris de methode zelf heeft goedgekeurd. Er zijn namelijk zoveel programma’s, de staatssecretaris kan ze onmogelijk allemaal laten testen. Dat betekent dat veel scholen straks opeens hun manier van werken moeten aanpassen terwijl ze al heel goed met pesten omgaan. Daarbij komt dat niet alle methodes op alle scholen even goed werken. Een antipestprogramma moet je daarom niet standaardiseren. Dat staat bovendien vernieuwing in de weg. Scholen worden dan niet aangemoedigd om een nóg betere aanpak te verzinnen.’’

Wat moet er wel gebeuren?

,,We moeten onze kennis delen zodat scholen van elkaar kunnen leren wat wel en niet werkt. Onder mijn bestuur vallen 54 scholen en die gebruiken samen 12 antipestprogramma’s. We onderzoeken de effecten daarvan. Inmiddels weten we dat het geen zin heeft om een leraar enkel te laten surveilleren om zo pesten te signaleren. Wat wel werkt, is leerlingen medeverantwoordelijk maken voor het oplossen van het probleem. Of kinderen verplichten elkaar complimenten te geven. Een gepest kind krijgt dan een heel andere kant te zien van zijn pester. Toch voorkomt dat niet dat kinderen over twintig jaar nog worden gepest. We moeten ons best doen ernstige incidenten te voorkomen, maar pesten is niet uit te bannen.’’  

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 28 maart 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën