Investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen

In de media is veel aandacht voor het belang van investeren in jonge kinderen. Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over dit onderwerp. Afgelopen weekend kwam PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom met het plan om kinderen vanaf drie jaar al naar school te laten gaan.

De PO-Raad is van mening dat kinderen het recht hebben om al hun talent te ontwikkelen. Bij goed onderwijs voor elk kind hoort ook een goede start voor elk kind. Eén basisvoorziening voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar zorgt ervoor dat er een basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling van kinderen.

Al geruime tijd werken onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en gemeenten op lokaal niveau samen om dit te realiseren. Ook de Onderwijsraad geeft in haar advies ‘Een onderwijsstelsel met veerkracht’ aan dat voor de ontwikkelkansen van met name jonge kinderen verdergaande integratie van onderwijs, opvang en zorg noodzakelijk is.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 4 maart 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën