Investeringen in onderwijs moeten doorgaan

De PO-Raad heeft kennis genomen van de val van het kabinet. Wij hopen dat dit geen pas op de plaats betekent voor het primair onderwijs en de leerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Schoolbesturen en scholen in het primair onderwijs zijn hard aan het werk. Ze zijn onder andere bezig met verbetertrajecten op het gebied van het onderwijs in taal en rekenen, verbetering van het opbrengstgericht werken en de versterking van goed schoolbestuur en de financiële deskundigheid.

De PO-Raad gaat ervan uit dat iedereen overtuigd is van de noodzaak van investeringen in het onderwijs. Laten we de toekomst van het onderwijs en de samenleving veilig stellen door te blijven werken aan goed onderwijs voor elk kind.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën