Investeringen primair onderwijs

Het kabinet lijkt gehoor te geven aan de oproep van het primair onderwijs om te investeren in de huisvesting van deze sector. Het is wel de vraag of er voldoende geld op de juiste plekken terecht komt Als we de details weten van de maatregelen die het kabinet wil nemen, dan komt de PO-Raad met een definitieve reactie.

Uit de media bereiken ons nu berichten dat het kabinet heeft afgesproken om te investeren in de huisvesting van scholen en ziekenhuizen. We hebben nog geen zicht op het bedrag dat werkelijk voor het primair onderwijs beschikbaar komt. Daarnaast moeten we nog afwachten hoe het geld bij de scholen terecht gaat komen. Dit zijn wel belangrijke zaken voor de werkelijke effecten van de investeringen.

Op 2 maart jongstleden heeft de PO-Raad met zestien andere onderwijsorganisaties het kabinet opgeroepen om versneld te investeren in de schoolgebouwen van het basis en speciaal onderwijs. Deze investeringen zijn aantoonbaar goed voor de resultaten van het onderwijs, de gezondheid van leerlingen en leerkrachten, het milieu (energiebesparing) en de economie. Klik hier voor de oproep.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën