Investeringsfonds (brede) scholen

Op initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang en het Servicecentrum Scholenbouw worden de mogelijkheden voor een investeringsfonds (brede) scholen onder de loep genomen. Dit doen zij in samenwerking met de PO-Raad, het Ministerie van OCW, de VNG en Aedes.

Besturen bepalen mee
Tijdens drie bijeenkomsten wordt het initiatief voorgelegd aan een aantal besturen van scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. De centrale vraag is ‘Is er interesse in de optie van een privaat investeringsfonds voor (brede) scholen?’ De meningen, vragen en opmerkingen van de besturen zullen bepalen of de voorbereidingen voor dit fonds daadwerkelijk worden voortgezet.

Belangstelling beleggers
Institutionele beleggers hebben belangstelling om te beleggen in (brede) scholen. Dat bleek uit vooronderzoek eerder dit jaar. Eén belangrijke voorwaarde is dat er voldoende investeringsomvang is te behalen. Ook dat wordt gepeild aan de hand van de reacties tijdens de bijeenkomsten.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten worden ingeleid door een presentatie van Simon van Driel, oud-directievoorzitter van Loyalis. Hij en vertegenwoordigers van de voorbereidingsgroep gaan daarna in gesprek met de deelnemers. Jean Eigeman, voorzitter van het actieteam Brede Scholen, zit de bijeenkomsten voor. De bijeenkomsten staan gepland op 10 juni (Eindhoven), 16 juni (Den Haag) en 24 juni (Assen). Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Gertjan van Midden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën