Invoering centrale eindtoets in schooljaar 2012/2013 van de baan

Op 13 april berichtten wij op deze website dat de invoering van de centrale eindtoets voor het regulier basisonderwijs waarschijnlijk pas in schooljaar 2013/2014 zal plaatsvinden, aangezien het wetsvoorstel Toetsing in het PO nog niet behandeld was in de Tweede en Eerste Kamer.

Na de val van het kabinet op 23 april was de verdere gang van zaken rondom het wetsvoorstel tijdelijk onduidelijk. Op 5 juni heeft de Tweede Kamer besloten het wetsvoorstel niet controversieel te verklaren. Dat betekent dat het wetsvoorstel op de agenda blijft staan. De Tweede Kamer heeft aangegeven het wetsvoorstel nog voor het zomerreces te willen behandelen. Inmiddels heeft het ministerie van OCW echter laten weten dat de afname van de Cito-Eindtoets (de toets die zou opgaan in de centrale eindtoets) zal plaatsvinden op 5, 6 en 7 februari 2013. Dat betekent dat er in schooljaar 2012/2013 nog geen sprake zal zijn van afname van een verplichte centrale eindtoets. Scholen kunnen in schooljaar 2012/2013 dus zelf bepalen of hun leerlingen meedoen aan de Cito-Eindtoets. Of er in schooljaar 2013/2014 voor het regulier basisonderwijs wel sprake zal zijn van de afname van een verplichte centrale eindtoets hangt af van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer (wordt het wetsvoorstel in zijn huidige vorm aangenomen of niet). Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen wij u via onze website op de hoogte brengen.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 13 juni 2012

Nieuwscategorieën