Invoering impulsgebieden

De impulsregeling is dit schooljaar ingevoerd om scholen in gebieden die geconfronteerd worden met een cumulatie aan problemen, extra financiële armslag te geven. De impulsregeling komt bovenop de bestaande gewichtenregeling. Het gaat in dit schooljaar om een bedrag van bijna 1350 euro voor elke leerling die in de gewichtenregeling valt.

De impulsgebieden zijn postcodegebieden met veel lage inkomens en/of veel uitkeringen. Zij worden vastgesteld op basis van de Armoedemonitor van het SCP/CBS. Een school die in zo'n gebied staat krijgt impulsgeld.

De praktijk
In de praktijk blijkt echter dat er scholen zijn die weliswaar in zo'n impulsgebied staan, maar toch vrijwel geen gewichtenleerlingen hebben. Omgekeerd komt het voor dat een school met veel gewichtenleerlingen net buiten de grenzen van het 'armoedepostcodegebied' staat (verkeerde kant van de straat) en dus geen extra geld ontvangt.

In een algemeen overleg dat Staatssecretaris Dijksma vorige maand had met de onderwijscommissie van de Tweede Kamer erkende zij dat het systeem niet helemaal recht doet aan de feitelijke situatie, maar ze heeft op dit moment geen ander instrument. Pas als het onderwijsnummer (i.c. het burgerservicenummer) volledig is ingevoerd in het primair onderwijs, kunnen de impulsgelden beter op basis van de gegevens van de individuele leerling worden verdeeld.

Dat betekent dat dan de leerlinggegevens gekoppeld worden aan de inkomens-/uitkeringsgegevens van de ouders en op basis van dat criterium bezien wordt of de school in aanmerking komt voor de toekenning van extra impulsgelden. Dat zal naar verwachting inhouden dat een school die boven een bepaalde grens komt, dan extra gelden ontvangt voor iedere leerling die een gewicht toegekend heeft gekregen.

Onderwijsnummer
Volgens de planning gaan de basisscholen in het volgend schooljaar (2010-2011) proefdraaien met het onderwijsnummer. Als de implementatie succesvol verloopt kan in het schooljaar daarna (2011-2012) de nieuwe verdeling van de impulsgelden worden ingevoerd. "Maar het blijft ict, dus we moeten het afwachten", hield Dijksma nog wel een slag om de arm.

Het betekent wel dat dan opnieuw een systeemwijziging gaat plaatsvinden in de toekenning van extra middelen voor achterstandsbeleid. Dat leidt dan wederom tot herverdeeleffecten. Over de omvang van deze herverdeeleffecten is nog weinig te zeggen. Daarvoor zullen eerst alle berekeningen hebben moeten plaatsgevonden op basis van de telling van 1 oktober 2010.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bé Keizer.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën