Invoering Passend onderwijs heeft tijd nodig

"Het is naïef van de overheid om te denken dat je zo snel, met zo weinig middelen, een verandering kunt bewerkstelligen", zei Windesheim-lector dr. Ria Kleijnen op vrijdag 4 maart jl. in haar lectorale rede ‘Onderwijszorg in de keten’. Ze doelde daarmee op de invoering van de stelselwijziging ‘Passend onderwijs’ waarop 300 miljoen bezuinigd wordt: “De manier waarop er 300 miljoen bezuinigd wordt nu, is schrijnend.” Net als de PO-Raad steunt de lector inhoudelijk de uitgangspunten van Passend onderwijs wel. Ze vindt dat kinderen, vaker dan nu, binnen het reguliere onderwijs les moeten kunnen krijgen en dat leraren moeten kunnen omgaan met een grotere mate van diversiteit onder hun leerlingen. Ook de PO-Raad vindt Passend onderwijs als nieuw stelsel een prima uitgangspunt is, mits het reguliere onderwijs zich hier goed op kan voorbereiden. En dat betekent dat er meer en betere ondersteuning, begeleiding en expertise binnen het reguliere onderwijs moet zijn. Daarbij past dus geen bezuiniging nog voordat het Passend onderwijs is ingevoerd.

Lees het artikel op ScienceGuide.nl over de lectorale rede van dr. Ria Kleijnen >>

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën