Invoering Passend onderwijs op koers

De samenwerkingsverbanden liggen op koers om op 1 augustus aanstaande te starten met Passend onderwijs. Dat schreef staatsecretaris Sander Dekker van onderwijs op 27 maart aan de Tweede Kamer. De PO-Raad ziet dat de samenwerkingsverbanden, scholen en schoolbesturen hard werken aan de invoering van Passend onderwijs, zodat de leerlingen ook na 1 augustus het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben.

De staatssecretaris informeerde de Tweede Kamer met de vierde voortgangsrapportage over de invoering van Passend onderwijs. In de brief staat dat de conceptplannen van de samenwerkingsverbanden ondertussen gereed zijn. Daaruit blijkt dat er komend schooljaar geen grote veranderingen optreden. Veel samenwerkingsverbanden hebben gekozen voor een geleidelijke invoering, waarbij de leerlingen per 1 augustus aanstaande de extra ondersteuning houden die ze op dit moment ook hebben.

Samenwerkingsverbanden zijn nu bezig om het concept-ondersteuningsplan af te stemmen. Zo heeft in meer dan driekwart van de samenwerkingsverbanden inmiddels afstemming met de gemeentes plaatsgevonden. Dat is aldus de staatssecretaris een flinke vooruitgang met de vorige meting. Op veel plaatsen heeft de ondersteuningsplanraad ook al ingestemd met het plan. De verwachting van Dekker is dat alle samenwerkingsverbanden volgens plan op 1 mei een vastgesteld ondersteuningsplan kunnen indienen bij de inspectie.

De staatssecretaris constateert wel dat ouders en leraren nog onvoldoende zijn geïnformeerd. Uit de eerste meting van de monitor onder ouders en personeel blijkt dat ruim 8 op de 10 ouders behoefte heeft aan meer informatie over Passend onderwijs. De meerderheid van de leraren vindt dat de school en zijzelf nog niet goed zijn voorbereid. De PO-Raad is er van overtuigd dat gezien de huidige acties bij scholen en samenwerkingsverbanden ouders, leraren en overig personeel bij de volgende meting in mei beter zijn geïnformeerd over en voorbereid op de invoering van Passend onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
maandag 31 maart 2014

Nieuwscategorieën