Invoering referentieniveaus taal en rekenen niet snel genoeg

De invoering van de referentiekaders taal en rekenen gebeurt te langzaam doordat de overheid nog te weinig regie neemt. In het primair onderwijs is nog steeds onduidelijk hoe leerlingen voortaan moeten worden getoetst op taal en rekenen. Scholen en leerlingen weten daardoor niet waar zij aan toe zijn en kunnen zich nu onvoldoende voorbereiden. Dat schrijven de PO-Raad, VO-raad en andere onderwijsorganisaties in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

In de brief spreken de partijen hun zorgen uit over het implementatietraject referentieniveaus taal en rekenen. Vanaf 2015 moet daarmee worden gemeten hoe leerlingen presteren ten opzichte van vastgestelde referentieniveaus. Weliswaar werd de invoering ervan onlangs uitgesteld tot 2015, volgens de PO-Raad en haar medestanders is er meer nodig ‘om negatieve gevolgen voor specifieke groepen leerlingen’ te voorkomen.

Voor het primair onderwijs betekent dat dat het snel duidelijk moet worden hoe leerlingen worden getoetst en of er in groep 8 bijvoorbeeld sprake zal zijn van één centrale eindtoets of meerdere toetsen. De auteurs van de brief vragen de overheid hierop snel knopen door te hakken.

De referentiekaders zijn een systematische beschrijving van wat leerlingen in opeenvolgende fasen van het onderwijs moeten kennen en kunnen wat betreft de basisvaardigheden taal en rekenen. Dat moet ervoor zorgen dat het niveau van het taal en rekenen omhoog gaat.

De auteurs vinden dat een goed streven, maar zien nog veel haken en ogen aan de plannen. Zij pleiten onder meer voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de referentieniveaus voor bijvoorbeeld cognitief zwakkere leerlingen. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 5 maart 2013

Nieuwscategorieën