Invoering van centrale eindtoets naar verwachting met een jaar uitgesteld

De invoering van de centrale eindtoets voor het regulier basisonderwijs zal waarschijnlijk pas in schooljaar 2013/2014 plaatsvinden. De PO-Raad heeft er bij het ministerie op aangedrongen dat scholen spoedig duidelijkheid krijgen in verband met de planning van het komende schooljaar. Zodra er meer bekend is, zullen wij u hierover op onze website informeren.

Het uitstel van de invoering komt omdat het wetsvoorstel Toetsing in het PO vooralsnog niet behandeld is in de Tweede en Eerste Kamer. De kans dat de behandeling door beide kamers nog voor de zomervakantie plaatsvindt, is zeer gering. Hierdoor zal de voorziene invoering van de centrale eindtoets naar verwachting niet meer per schooljaar 2012/2013 kunnen plaatsvinden. 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 13 april 2012

Nieuwscategorieën