Inzicht in de Jeugdwet met nieuwe brochure

De kinderen en jongeren met een beperking die gebruik gaan maken van de nieuwe Jeugdwet zijn afhankelijk van de zorg en onderwijsteuning die ze krijgen. Daarom is het van belang dat de overgang naar de Jeugdwet soepel verloopt. In een nieuwe brochure van het Transitiebureau jeugd wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe Jeugdwet en de gevolgen voor de de kinderen en hun ouders. In het kader van passend onderwijs is deze brochure ook interessant voor schoolbesturen.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 21 februari 2014

Nieuwscategorieën