Is Passend onderwijs een onmogelijke opdracht?

De PO-Raad en VO-raad organiseerden donderdag 7 oktober een onderwijsdebat in het kader van de Nationale Onderwijsweek. Politici discussieerden met elkaar, met journalisten en met mensen uit het onderwijs over de actualiteiten rond het onderwijs: Is Passend onderwijs een onmogelijke opdracht? En zorgt prestatiebeloning voor meer kwaliteit?

Panel Onderwijsdebat
Het panel met Metin Çelik (PvdA), Boris van der Ham (D66), Harm Beertema (PVV) en Patrick Banis (CNV Onderwijs)

‘We hebben in het onderwijs te maken met doorgeschoten diagnostiek. We plakken in Nederland te veel en te snel etiketten op zorgleerlingen’, zei PVV-Tweede Kamerlid Harm Beertema. Daarmee verdedigde hij de bezuinigingen die in het regeerakkoord zijn opgenomen op Passend onderwijs. Hij kreeg daarbij stevige kritiek van onder andere Boris van der Ham (D66), Metin Çelik (PvdA) en Patrick Banis (CNV Onderwijs). Maar ook vanuit de zaal vroegen deelnemers zich af hoe zinvol het is om eerst een bezuinigingsbedrag af te kondigen en pas daarna te gaan kijken hoe je op een verstandige wijze de oplopende kosten van zorg en diagnostiek kunt beperken.

Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, zei dat een bezuiniging het onderwijs niet onmogelijk maakt: “Je kunt wel 300 miljoen bezuinigen op de leerlingzorg, maar welk ambitieniveau heb je dan als kabinet? Als de politiek wil dat Nederland in de internationale top 5 komt te staan, dan moeten ze meer investeren in het onderwijs. Kijk maar naar andere landen die hoog scoren.” Kervezee waarschuwde ook voor de gevolgen op langere termijn. “Je kunt je nu rijk rekenen, maar kijk eens naar de kosten die er gemoeid zijn met jongeren die later uit het systeem vallen doordat hun basis is verwaarloosd. Zij kosten de maatschappij veel geld voor uitkeringen, opvang en vaak gaat dit gepaard met overlast en kosten van politie en justitie.”

Kete Kervezee bij onderwijsdebat 
Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad

Onder leiding van gespreksleider Farid Tabarki ging het debat verder over de prestatiebeloning, een van de investeringen van het nieuwe kabinet in het onderwijs. Hierover waren de politici en de zaal meer verdeeld. Een aantal aanwezigen verwezen naar huidige mogelijkheden om prestaties te belonen en de matige ervaringen daarmee. Anderen zagen prestatieloon als een ‘normaal’ middel in het beloningsstructuur van een volwassen organisatie. Velen waren er wel over eens dat een schouderklop belangrijker is dan welke financiële prikkel dan ook.

In het tweede deel van de bijeenkomst keken we naar de beeldvorming rond het onderwijs en de rol van de media. Scholen die vanwege problemen negatief in het nieuws komen moeten vooral niet proberen die te verhullen. Op korte termijn is zo’n houding misschien effectief, maar later kan dat juist averechts uitpakken. Zowel naar de buitenwacht als intern.

Een deel van de aanwezige journalisten waren vooral naar het debat gekomen voor de uitreiking van de Prijs voor de Onderwijsjournalistiek. De prijs is in het leven geroepen door de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek om meer en betere journalistieke berichtgeving over het onderwijs te stimuleren. De prijs ging dit jaar naar Robin Gerrits voor zijn artikelen in het kader van de Onderwijsagenda van de Volkskrant. Het brede en multimediale karakter van deze serie vormde mede een reden om de prijs aan dat initiatief toe te kennen.

Robin Gerrits ontvangt Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 
Robin Gerrits, winnaaar van de Prijs voor de Onderwijsjournalistiek

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën