Jaarstukken over 2009 tijdig leveren

Besturen van scholen moeten hun jaarstukken over 2009, inclusief de accountantsverklaring, voor 1 juli 2010 aan DUO hebben geleverd. Besturen van scholen in het primair onderwijs moeten bovendien per gelijke datum de bekostigingsgegevens over 2009 en het bijbehorende assurancerapport geleverd hebben. De besturen zijn hierover in februari van dit jaar schriftelijk geïnformeerd

 

Inhouding bekostiging
Besturen die hun jaarstukken dit jaar te laat leveren, krijgen te maken met strengere sancties. Niet tijdig leveren leidt tot opschorting en/of inhouding van de bekostiging (of een deel ervan) van de instelling per augustus 2010.

Alle bovengenoemde documenten over 2009 moeten gestuurd worden naar:

DUO
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën