Jaarverslag Stichting Surplus beste van Nederland

Het jaarverslag van Stichting Surplus uit Schagen (PO) is verkozen tot beste jaarverslag van Nederland in het primair onderwijs. Jaarlijks worden de beste onderwijsjaarverslagen in het primair en voortgezet onderwijs gewaardeerd met de Dyade Bestuursbokaal.

Van alle ingezonden jaarverslagen zijn uiteindelijk 10 schoolbesturen genomineerd (5 PO, 5 VO). De onafhankelijke jury koos de winnaars op basis van vijftien criteria waaronder; kwaliteit verslag intern toezicht, beleid versus resultaat, nodigt het verslag uit tot dialoog en discussie, koppeling tussen financiën en onderwijs, aandacht voor onderwijskwaliteit en kwaliteit van de paragraaf risicomanagement. 

Het jaarverslag van Surplus valt volgens de jury op door: ‘De opzet die vernieuwend en volledig op verantwoording van doelrealisatie gericht is. Het jaarverslag is niet alleen beschrijvend maar ook beschouwend van aard. Surplus stelt zichzelf voortdurend de vraag: Wat vinden we ervan en wat gaan we er mee doen?’

Het jaarverslag

In het jaarverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Drie vragen staan hierbij centraal. Wat waren we van plan? Wat hebben we gedaan? En wat hebben we bereikt? 

Verantwoording is niet alleen belangrijk vanwege de controle maar ook vanwege het leereffect. Wat kan de volgende keer beter of anders? Naarmate de verantwoording toegankelijker is en betere informatie biedt, kan het gesprek hierover beter gevoerd worden. Het jaarverslag draagt op deze wijze bij aan goed onderwijs. Dat is de belangrijkste reden voor Dyade Dienstverlening Onderwijs geweest om in 2007 de Bestuursbokaal voor het beste onderwijsjaarverslag in te stellen. 

De jury: was breed samengesteld:

  • Hubert Visser (juryvoorzitter, partner KPMG en secretaris werkgroep Nieuwe Richtlijnen Jaarverslaglegging Onderwijs)
  • Jet Weigand-Timmer (oud-voorzitter Ouders en COO, thans Ouders van Waarde)
  • Reinier Goedhart (beleidsadviseur bekostiging PO-Raad)
  • Gert-Jan van den Berg (adviseur bedrijfsvoering VO-raad)
  • Maarten Schoon (bestuurslid Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen VTOI).

Surplus

Stichting Surplus is verantwoordelijk voor het openbaar primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. De stichting heeft in totaal 32 scholen met ca. 3.500 leerlingen.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën