‘Kamer benadrukt belang modernisering arbeidsvoorwaarden’

In het kamerdebat van 27 maart over leraren en lerarenbeleid benadrukken partijen het belang van modernisering. Zij geven daarbij terecht aan dat dat een zaak is van sociale partners.

De PO-Raad heeft modernisering van de arbeidsvoorwaarden ook als belangrijk doel. Daarom is de PO-Raad ook enthousiast over het vernieuwingstraject dat sociale partners in het primair onderwijs samen zijn aangegaan. Een modernisering die niet is gericht op afbraak van arbeidsvoorwaarden, het hoeft geen geld op te leveren. Een modernisering die ook niet over het veld wordt uitgestort.

Het traject is ingericht om een grote betrokkenheid te organiseren vanuit alle geledingen van het veld: leraren, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders. De bouwstenen voor de nieuwe cao komen voort uit wensen van iedereen die in het onderwijs werkt en uit de dialoog tussen mensen vanuit verschillende geledingen. Van 8 tot en met 19 april vinden overal in het land bijeenkomsten plaats.

De voortdurende nullijn helpt niet, vindt de PO-Raad. Met financiële ruimte voor een loonsverhoging – waaruit ook waardering voor de leraar en de ondersteuners zou blijken, en die recht doet aan de afspraken rondom lumpsumbekostiging – kan de sector arbeidsvoorwaarden bieden die de medewerkers belonen voor hun inspanning, gezonde arbeidsverhoudingen realiseren en de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt behouden en versterken. Daarom roepen sociale partners de politiek op om de nullijn niet nog een keer te verlengen. Tegelijkertijd zijn bezuinigingen ook onwenselijk, vindt de PO-Raad.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 28 maart 2013

Nieuwscategorieën