Kamer vraagt betere aansluiting toezichtkaders en kwaliteitseisen voor brede scholen en IKC’s

De Tweede Kamer heeft de regering de opdracht gegeven kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de daarbij behorende toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten zodat brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s) kunnen worden bevorderd. Een motie daartoe van VVD en PvdA werd dinsdag door de Kamer aangenomen.

Het versterken van de ontwikkelfunctie van kindvoorzieningen en zorgen voor een doorlopende ontwikkelingslijn binnen brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s) vraagt om een goede samenwerking van basisonderwijs, voorschoolse voorzieningen en buitenschoolse opvang, stellen de regeringspartijen. Dat de kwaliteitseisen en het daarbij behorende toezicht van basisonderwijs en de kinderopvangvoorzieningen van elkaar verschillen, zien zij als een belemmerende factor in die samenwerking. De regering moet daarom de kwaliteitseisen en de daarbij behorende toezichtskaders beter op elkaar laten aansluiten, aldus de partijen in hun motie.

De PO-Raad heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de belemmeringen in de ontwikkeling van IKC’s. Dat de Tweede Kamer nu een deel van deze problemen weg wil nemen, ziet de PO-Raad als een eerste stap in de goede richting. Ze blijft aandacht vragen voor het wegnemen van overige belemmeringen. Zo staan regels het makkelijk delen van personeel en huisvesting in de weg.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 10 april 2014

Nieuwscategorieën