Kamerlid inventariseert belevingen passend onderwijs

Tweede Kamerlid Tjitske Siderius (SP) heeft op 4 november een inventarisatie van meldingen van docenten en ouders van kinderen die extra zorg en begeleiding in de klas nodig hebben, gepresenteerdDe PO-Raad treedt graag in nader overleg met het Kamerlid van de SP over haar ervaringen en de signalen die ze heeft ontvangen. De PO-Raad is blij met alle ervaringen en signalen en wil deze graag gebruiken om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij de verdere realisatie van passend onderwijs.

De inventarisatie van Siderius is gebaseerd op meldingen van ouders, leraren, schoolleiders, begeleiders en andere professionals bij een meldpunt van de Socialistische Partij. De conclusie van het Kamerlid is dat passend onderwijs nog niet altijd 'passend' is.  De inventarisatie heeft 'een schat aan informatie opgeleverd die een leidraad kan zijn voor verbetering van passend onderwijs.' Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden terug te vinden in de notitie over het onderzoek.

De geluiden uit de inventarisatie zijn voor de PO-Raad niet volledig nieuw. De meldingen zijn in lijn met de monitor onder ouders en leraren, die in mei van dit jaar is gehouden. Uit die monitor bleek dat vooral ouders van leerlingen die extra ondersteuning in de klas kregen, nog informatie wensten over de ondersteuning van hun kind in het nieuwe schooljaar. In het algemeen waren ouders ten opzichte van een eerdere meting wel beter geïnformeerd, maar bij leraren was dat niet het geval, terwijl schoolleiders wel aangaven dat zij hun teams geïnformeerd hadden. Uit verdiepend onderzoek bleek destijds dat leraren en schoolleiders de invoering van passend onderwijs vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid anders ervaren. Voor een deel voelden leraren zich niet voorbereid op passend onderwijs, omdat ze niet precies wisten wat er ging veranderen. Deze leraren wilden nog meer en beter geïnformeerd en betrokken worden.

De PO-Raad blijft ervaringen met en signalen over passend onderwijs volgen, maar heeft wel de indruk dat er ondertussen al veel is opgepakt binnen de samenwerkingsverbanden.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën